Rapport från förbundsstyrelsens möte 21-22 september

2014-09-26

Svenska Ridsportförbundets styrelse träffades för årets sjunde möte på Arlanda. Förbundsstyrelsemötet avslutade en helg med en konferens för distriktens ordförande och tjänstemän där förbundsstyrelsen deltog. Under konferensen diskuterades gemensam verksamhet och planering, och distrikten hade också tid avsatt för egna diskussioner.

På både distriktskonferensen och förbundsstyrelsemötet diskuterades de kommande EM som arrangeras i Sverige, Ponny EM i Malmö 2015 och EM i hoppning, dressyr, fyrspann och dressyr för ryttare med funktionsnedsättning i Göteborg 2017. Svenska Ridsportförbundet vill vara beredd på den uppmärksamhet ett stort mästerskap innebär och de positiva effekter de kan medföra. I diskussionerna bollades många idéer om hur mästerskapen kan synas i hela landet och bli en samlingspunkt för hela ridsporten.

Ekonomi
På förbundsstyrelsemötet diskuterades bland annat ekonomi, både prognosen för 2104 och budget för 2015.
Prognos 2; Svenska Ridsportförbundets centrala verksamheter följer lagd budget för 2014.

Budget 2015
Svenska Ridsportförbundet centralt kommer från och med 2015 att övergå till en intäktsfinansierad budget. Budgeten görs utifrån sex områden; den centrala verksamheten med förbundsstyrelsen och de fem sektionerna.
Medel till sektionernas verksamhetsområden fördelas sedan de gemensamma kostnaderna för drift och verksamhet dragits av.
Budgeten 2015 beräknas ge ett överskott på 1,5 miljoner för att utöka det egna kapitalet inför VM 2018 i Kanada, som kommer att ta bli kostnadskrävande.

Strategier
Förbundsstyrelsen fastställde strategier för olika verksamhetsområden fram till 2020. De fastställda strategierna är Kommunikations- och Kanalstrategi, Sponsorstrategi samt IT-strategi. Arbetet med Internationell strategi fortsätter och diskuteras på nästa möte.
Förbundsstyrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en policy och strategi för Svenska Ridsportförbundets rådgivning och publicering av informationsmaterial i olika frågor.

Arbetsordning
Arbetsordningen för förbundsstyrelsen, utskott, nämnder och sektionerna har reviderats under sommaren och den nya arbetsordningen fastställdes av förbundsstyrelsen. Arbetsordningen kommer att publiceras på Svenska Ridsportförbundets hemsida, www.ridsport.se, Dokumentbanken.

Skrivelser
Svenska Ridsportförbundet har mottagit två skrivelser under sommaren.
Brevet från Djurens Rätt besvaras av Djurskyddsutskottet och brevet från Svensk Ponnysport besvaras av förbundsstyrelsen.

Prioriterade områden
Svenska Ridsportförbundets styrelse har fastställt fyra prioriterade områden för 2015. De prioriterade områdena är Varumärkesstrategi, Värdegrund/Ledarskap, Ridsportpolitik samt IT- och processarbete. Under hösten och vintern kommer verksamhetsplaner för områdena att tas fram.

Medlemskap
Svenska Ridsportförbundet fastställde att det ska vara ett krav att deltagare på Svenska Ridsportförbundets grund- och fortbildningar ska vara medlemmar i förening ansluten till förbundet.

LOK-stödet
Svenska Ridsportförbundet har träffat företrädare för Riksidrottsförbundet för vidare diskussioner om LOK-stödet. Beskedet från RF vid mötet är att de föreningar som hittills erhållit LOK-stöd kommer med största sannolikhet att även i fortsättningen få stöd under förutsättning att verksamheten är densamma som tidigare.
Den grupp med företrädare från förbundsstyrelsen och distrikten som arbetat med LOK-stödsfrågan kommer att kvarstå tills vidare för uppföljning av LOK-stödsfördelning och eventuella avslag på LOK-stöd.

Nomineringar
Svenska Ridsportförbundet har nominerat två ryttare till FEI Awards som delas ut i samband med FEIs, det internationella ridsportförbundets, årsmöte i december. Svenska Ridsportförbundet har nominerat Irma Karlsson, årets Europamästare i hoppning för young rider, till Longines FEI Award Rising Star och Sofie Lexner till FEI Award Against All Odds, för hennes fantastiska återkomst till träning och tävling efter den olycka hon var med om förra hösten.

Hoppsporten vill
Hoppningens förbundskapten Sylve Söderstrand, sportchef hoppning Annika Ersgård och Gunnar Larsson, ordförande i Svenska Ridsportförbundets Hoppkommitté, presenterade arbetet med Hoppsporten mot 2020, ett strategidokument för hoppningens satsning för framtiden.
Dokumentet Hoppsporten 2020 finns att läsa på Svenska Ridsportförbundets hemsida, www.ridsport.se.

 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons