Gemensam Olycksfallsförsäkring

2014-11-14

Viktig information inför 1 januari 2015 angående den gemensamma olycksfallsförsäkringen.

Svenska Ridsportförbundets förbundsstämma i maj 2013 tog beslutet att Svenska Ridsportförbundet ska upphandla och ha en gemensam olycksfallsförsäkring.
Den gemensamma olycksfallsförsäkringen träder i kraft från och med 1 januari 2015 och olycksfallsförsäkringen gäller alla medlemmar i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Viktig information inför 1 januari 2015!

Från och med den 1 januari 2015 kommer alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet att omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap.

Föreningar som inte under 2014 gått över till den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen hos Länsförsäkringar måste avsluta sin gällande olycksfallsförsäkring per 1 januari 2015, oavsett försäkringsbolag, för att inte ha dubbla försäkringar. Detta måste göras senast 1 december 2014, för att få tillbaka premie som avser tid efter 1 januari 2015.

Ett brev för uppsägning av försäkring som ni kan använda som underlag finns på hemsidan och är utskickat till Svenska Ridsportförbundets föreningar tillsammans med information om försäkringen.

Tänk på att informationen ovan avser olycksfallsförsäkring för medlemmarna i föreningen. Andra försäkringar som Besöks- och publikförsäkring, Fastighetsförsäkring, Företagsförsäkring, Hästförsäkringar mm ska inte sägas upp.

Priset för den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen är 45 kr per medlem och år, från 1 januari 2015.

Ni anmäler som vanligt medlemsantalet till Svenska Ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet kommer att fakturera kostnaden för försäkringen på samma faktura som medlemsavgiften under början av 2015. Information om försäkringen finns  på Svenska Ridsportförbundets hemsida. Information om hur man anmäler skada  finns HÄR. Något försäkringsbrev kommer inte att skickas ut till föreningarna eftersom det här är en Kollektiv olycksfallsförsäkring, och försäkringsbrevet därför går enbart till Svenska Ridsportförbundet.

Provins Insurance AB är förbundets försäkringsförmedlare och Länsförsäkringar är försäkringsgivare.

Frågor
Har du frågor avseende Svenska Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring kontaktar du förmedlare Gunnar Ageskär hos Provins Insurance AB.
Tfn 063-55 65 00    
E-post ridsport@provinsinsurance.se
Hemsida www.provinsinsurance.se

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons