Arbetsmiljöverket har inte hunnit genomföra alla planerade inspektioner av arbetsmiljön i stallarna runt om i landet.
FOTO: Mikael Sjöberg

Arbetsmiljöinspektionerna fortsätter

2015-10-23

Arbetsmiljöverket fortsätter att inspektera stallar och arbetsförhållanden inom hästsektorn. Färre inspektioner har hunnits med än planerat. Arbetet fortsätter året ut för att hinna med planerade besök.

Så här skriver Hästnäringens Nationella Stiftelse på sin hemsida i en resumé av hittills genomförda inspektioner:

” Enligt Hans Jansson, projektledare på Arbetsmiljöverket är det än så länge för lite besök gjorda för att man ska ha påbörjat analysarbetet. Resultatet hittills visar dock att hästnäringen inte sticker ut mer än någon annan bransch beträffande krav och att det i stor är samma typ av krav som man ser i andra branscher.

Hans Jansson, som själv är ute och inspekterar, säger att han blivit positivt överraskad över att många av de arbetsgivare som han ställt krav på verkligen tagit kraven på allvar och genomfört ett seriöst arbete för att förbättra arbetsmiljön, i synnerhet beträffande ergonomin vid stallarbetet. Han ser också att det arbete som hästnäringens organisationer gjort, beträffande utbildningar och arbetsmiljöhandbok har varit till hjälp.

Utifrån de erfarenheter som Arbetsmiljöverket haft i projektet Unga i Arbetslivet 2015 har man diskuterat en fortsättning inom hästnäringen och ett förslag finns till ett nytt projektdirektiv kallat Hästnäringen. Beslut om detta projekt ska tas under oktober och blir det beviljat kommer det att pågå under tre år."

Läs mer
Lästips för arbetstagare och arbetsgivare
Trygga hästjobb
Förlag: Prevent
”I den nya boken Trygga hästjobb finns fakta och tips om hur det går att utveckla arbetsmiljön genom att arbeta systematiskt. Arbetsgivare och arbetstagare får veta vad som gäller och guidas rätt.

Vad innebär det att jobba med hästar? Hur kan man arbeta hållbart, hur ska man agera om olycka är framme och vad ryms egentligen i begreppet grundläggande säkerhet? I en trygg arbetsmiljö är säkerheten en viktig ingrediens och det är arbetsgivarens ansvar att identifiera de värsta olycksbovarna, minimera dem och skapa rutiner som lägger grunden för en säker arbetsplats. Men det räcker inte med system, regler eller rutiner – säkerheten i en hästverksamhet påverkas även av kulturen på arbetsplatsen.”

Läs mer

Personal och arbetsmiljöhandbok(PDF)

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons