FOTO: Mikael Sjöberg

Hästgården – en dokumentärserie från Sveriges Radio

2018-05-17

Onsdag 16 maj släpptes de första delarna av Sveriges Radios dokumentärserie Hästgården. En serie som handlar om sexuella övergrepp på en hästgård i början av 90-talet.

Bakom serien står Ekot och P1 Dokumentär. I ett nyhetsinslag tas också frågan om idrottens bestraffningssystem upp. Idag kan personer verksamma inom idrotten stängas av i maximalt två år för olika förseelser, där sexuella trakasserier och övergrepp ingår. Däremot är den maximala avstängningen för matchfixning och dopningsbrott tio år.

Det här är något som man inom idrotten de senaste åren arbetat för att förändra. Och där Svenska Ridsportförbundet har varit en av de drivande krafterna.

Vad gör Svenska Ridsportförbundet?
Svenska Ridsportförbundet är med och driver arbetet med att förändra idrottens regelverk.
- Vi vill bland annat att preskriptionstiden för den här typen av ärenden förlängs. Idag är preskriptionstiden satt till två månader, vilket vi tycker är för kort när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp, säger Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster, som sitter med i den etikgrupp som utreder frågan inom Riksidrottsförbundet.

Svenska Ridsportförbundet har de senaste åren arbetat intensivt kring värdegrunds- och etiska frågor. Under våren 2017 gjordes regeländringar som ger starkare stöd för att personer som bedöms olämpliga för sina uppdrag, kan få sin behörighet indragen.
Så skedde också i ett fall där en tränare fick sin tränardiplomering indragen.
- Det är viktig att komma ihåg att det inte är någon rättighet att ha en roll inom vår organisation. Det handlar om ett förtroende, menar Ulf Brömster.

Vidare pågår det en översyn av förbundets organisation, hierarkiska struktur, arbetsordningar, regelverk och policys mm, bland annat med syfte att kunna agera vid överträdelser av olika slag.

Vad kan jag göra om jag är drabbad eller misstänker att någon är drabbad?
Sexuella trakasserier och övergrepp ska alltid anmälas till polisen.
Vi uppmanar alla som misstänker någon typ av övergrepp att höra av sig till oss. Du är välkommen att vända dig till Svenska Ridsportförbundets medlemsombudsman: medlemsombudsman@ridsport.se

Läs mer här om vart du kan vända dig för att få stöd och råd

Här kan du läsa mer om hur Svenska Ridsportförbundet arbetar för en trygg ridsport.


Bakgrund - Vad har hänt?
I början av 90-talet dömdes en man aktiv inom hästbranschen till fängelse i 2,5 år för bland annat sexuella övergrepp mot barn.

Vad gjordes då?
Händelserna som skildras i dokumentären ”Hästgården” utspelades innan Svenska Ridsportförbundets nuvarande organisation bildades. Dåvarande Svenska Ponnyryttarförbundet stängde av den dömda mannen i fem år. Avstängningen överklagades dock 1994 till Riksidrottsnämnden som ändrade avstängningen till två år, utifrån den straffskala som fortfarande gäller inom idrotten. Eftersom mannen vid den tidpunkten suttit 2,5 år i fängelse, hade tiden för avstängningen gått ut.

Hur kunde mannen fortsätta bedriva sin verksamhet efter fängelsestraffet?
En idrottsorganisation kan inte utverka näringsförbud för en privatperson. Den dömda mannen hade inget uppdrag inom förbundet och hade avtjänat sitt straff. Det fanns ingen grund i idrottens regelverk att straffa honom ytterligare och inget uppdrag att stänga av honom ifrån.

Är personen verksam inom ridsporten idag?
Den aktuella mannen har inte haft något uppdrag för Svenska Ridsportförbundet. Hans ridskoleverksamhet drevs i privat regi. Föreningen som var verksam på gården där ridskolan fanns är inte längre ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

- Vi har under de senaste åren arbetat aktivt för att alla ska känna sig trygga inom ridsporten och vi tar de här frågorna på djupaste allvar. Vi ska inte acceptera någon form av trakasserier eller övergrepp inom vår sport, säger Ulf Brömster.

Vem kan driva ridskola?
Den som har tillstånd från Länsstyrelsen (paragraf 16) kan driva ridskola. Tillståndet från Länsstyrelsen baseras på djurskyddet och att anläggningen är lämplig för den typ av verksamhet man bedriver. Du behöver inte vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet eller Ridskolornas Riksorganisation för att driva ridskola eller kalla dig ridlärare.

Vad är skillnaden på Svenska Ridsportförbundet, Ridskolornas Riksorganisation och Sveriges Ridlägers Riksförbund?
Svenska Ridsportförbundet är ett idrottsförbund knutet till Riksidrottsförbundet. Svenska Ridsportförbundet ansluter ideella föreningar och arrangerar all tävling inom ridsporten.  Av våra cirka 900 ideella föreningar, har hälften ridskoleverksamhet. 70 procent av dessa drivs av föreningen med anställd personal, övriga 30 procent drivs av föreningen i samarbete med privat näringsidkare.

Ridskolornas Riksorganisation (RRO) är en branschorganisation för näringsidkare som driver ridskola. RRO har till ändamål att tillvarata Sveriges ridskolors gemensamma intressen.

Det finns också en ideell förening som heter Sveriges Ridlägers Riksförbund (SRR). Dess medlemmar utgörs av fysiska eller juridiska personer som driver ridläger, ridskolor eller annan ridutbildning.

Både RRO och SRR är fristående organisationer utan koppling till Svenska Ridsportförbundet.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons