FOTO: Mikael Sjöberg

Skogsbrand: Om hästen måste flyttas

2018-07-16

Den här informationen lämnade Jordbruksverket i början på juni med anledning av skogsbrandsrisken. Skogsbranden kan innebära att djur måste flyttas. Jordbruksverket informerar här om vad som är viktigt att tänka på som djurägare när det blir läge att flytta djuren.

Följ räddningstjänstens eller polisens anvisningar vid evakuering av djur. Att flytta djuren från rök och eld är det bästa djurskyddet även om själva transporten och den tillfälliga placeringen inte är optimal. Det är bra om man kan hålla isär besättningar för att bibehålla ett gott smittskydd och för framtida identifiering av djuren.

Frågor och svar om att flytta djur vid brandrisk

Flytta djuren från riskområdet
- Vi rekommenderar att den som är djurägare gör en plan för en eventuell evakuering. Om det blir aktuell att evakuera är det viktigt att dokumentera hur djuren flyttats så att det går att rapportera till Jordbruksverket i ett senare skede, säger Catrin Molander, chef för beredskapsenheten på Jordbruksverket.

Eld och brandrök kan ge svåra skador på djuren både direkt och, när det gäller röken, efter en tid. Om det är svårt att under rådande omständigheter ordna regelmässiga djurtransporter kan andra lämpliga transportmedel användas för att förflytta djuren och skydda dem från brandmiljön.

Jordbruksverket 2018-06-05

SVA: Rök från skogsbränder och hästar

Krisinformation: Brandrisk i skog och mark

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons