Rapport från förbundsstyrelsens möte 17-18 augusti

2018-08-25

Förbundsstyrelsen träffades för årets femte styrelsemöte på Strömsholm den 17-18 augusti. Större delen av mötet ägnades åt process- och målarbete kring strategin Ridsport 2025.

Syftet och målet med strategidagarna är att aktivera Ridsport 2025 och formulera tydliga, mätbara mål.

I de första gruppsamtalen diskuterades nuläget och vilka aktiviteter som pågår utifrån de fem områdena i Ridsport 2025; Värdegrund och Varumärke, Ridsport på hästens villkor, Ridsport på individens villkor, Ridsportens prestationsmiljöer och Ridsporten förutsättningar.
Under dag 2 funderade och diskuterade förbundsstyrelsen i grupper över var ridsporten ska befinna sig 2025, hur de målen ska formuleras och senare mätas för kunna följas upp.
För att få målbilden och vägen dit överblickbar koncentrerade sig förbundsstyrelsen på att ta fram två huvudmål till 2025 för varje område. De målen kommer under hösten att kompletteras med delmål, handlingsplaner och olika sätt att mäta att ridsporten är på den gemensamt överenskomna vägen.

Förbundsstyrelsen diskuterade den torra sommaren och bristen på foder som en extra punkt på dagordningen. Beslut togs att skicka landsbygdsminister Sven-Erik Bucht en skrivelse om ridsportföreningarnas situation och en önskan om att hästarna ska inkluderas i regeringens krispaket, som för närvarande innefattar kor och får.

Förbundsstyrelsemötet gästades av Catarina Pettersson, ordförande, och Lars Bäckman, VD, från Stutab, Strömsholms utvecklings AB, som berättade om Stutab:s verksamhet hittills och de framtidsplaner bolaget har.

Benämningar/nomenklatur
Svenska Ridsportförbundet har en stor förtroendemannaorganisation och för att göra det tydligare hur strukturen i förbundet ser ut har förbundsstyrelsen sedan tidigare fattat beslut om benämning på de olika grupperna.
Utskott, nämnder och råd finns som stöd till förbundsstyrelsen och kan bara utses av förbundsstyrelsen.
Sektionerna, Tävling, Ridskole- och Utbildning, Centrala Ungdomssektionen, kan i sin tur utse kommittéer och arbetsgrupper.
Kommittéerna kan utse grupper som arbetar med olika frågor.

Framtida seminarium
Efter ett initiativ från Hästhållnings- och Anläggningsrådet beslöt förbundsstyrelsen att ett seminarium om hästvälfärd kommer att genomföras under det kommande året.

Djurskyddsutskottet
Förbundsstyrelsen fastställde att veterinär Peter Kallings blir ny ordförande i Djurskyddsutskottet för resten av mandatperioden (fram till årsskiftet 2019/2020) sedan Karl-Henrik Heimdahl valt att lämna uppdraget. 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons