Allt arbete i en ideell förening ska vara frivilligt.
FOTO: Mikael Sjöberg

Ideellt arbete är frivilligt

2019-01-18

Har du krav på dig med arbetsplikt från din förening? Är det ett villkor för medlemskapet? Så får det inte vara. Carl-G Leissner, ordförande i Svenska Ridsportförbundet juridiska utskott, slår fast:
- Inget arbete får vara krav för medlemskap i en ideell förening. Grunden för ideellt arbete är att det är frivilligt.

Till Svenska Ridsportförbundet kommer ofta frågor om villkor för medlemskap i ridklubbar eller för att delta i ridklubbens aktiviteter. Det handlar då om att klubben kräver olika arbete eller arbetsplikt för att vara medlem.

Med hjälp av C-G Leissner, till vardags advokat och Kicki Ronnerberg Bäckman, ansvarig för förbund och samhällsfrågor hos Svenska Ridsportförbundet och expert på stadgefrågor, reder vi ut begreppen.
- Frågorna vi får kan handla om att vara funktionär, eller serva med blåbärssoppa under Vasaloppet, rensa ogräs eller sköta och utfodra ridskolans hästar,  plantera granplantor eller vara nattvakt på en festplats, berättar Kicki Ronnerberg Bäckman.

Om du inte kan ställa upp kräver vissa föreningar att du betalar för att slippa arbeta för klubben.  Belopp på mellan 1000 och 1500 kronor per tillfälle är vanliga.

- Föreningen kan inte  kräva att medlemmen betalar för att slippa arbete, säger C-G Leissner med eftertryck. Inte heller kan klubben kräva beloppet av en omyndig medlems föräldrar eller vårdnadshavare .

Utöver att krav på arbete strider mot grundläggande tankar kring medlemskap i en ideell förening finns åtminstone ett par punkter till som dessa föreningar sannolikt inte har tänkt på. I en del fall kan med fog ifrågasättas om inte den krävda arbetsinsatsen är att likna vid svartarbete. I vissa fall har föreningen med en hög grad av sannolikhet inte tagit hänsyn till arbetsmiljölagstiftning. Sannolikt kan även frågor om brott mot arbetsskyddslagstiftning diskuteras.

- Om vissa har råd eller möjligheten att köpa sig fria och andra inte blir det inte lika villkor för föreningens medlemmar,  menar Kicki Ronnerberg Bäckman. Alla som är medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet.
Det finns också föreningar som kräver konkreta arbetsinsatser för att medlemmen ska få lösa tävlingslicens.

Som medlem hos en förening hos Svenska Ridsportförbundet har du rätt att lösa licens. Den rätten kan inte villkoras eller kräva extra betalning till föreningen.
- Om föreningen vägrar att låta dig lösa medlemskap och licens är det ett nekat medlemskap. Då måste föreningen hantera det enligt stadgarna och meddela varför föreningen överväger att inte låta dig bli medlem. Du ska också ha chansen att yttra dig över detta, förklarar Kicki Ronnerberg-Bäckman.
Beslutet går också att överklaga till Svenska Ridsportförbundet där Juridiska utskottet tar ställning.
Det är också viktigt att föreningen tänker på att ersättning till någon medlem på över 1000 kronor ska redovisas och klubben ska även betala arbetsgivaravgift.

Men din ridklubb kan säkert vara med och tjäna en slant på att ställa upp vid evenemang.
C-G Leissner berättar hur man gör i den klubb, Lidingö Ryttarförening, som han är medlem i:
- Lidingöloppet är ju ett jätteevenemang. Idrottsklubbar och andra ideella föreningar får frågan om de kan ställa upp med funktionärer. Förening får betalt av arrangören i proportion till hur många som ställer upp på Lidingöloppet. Medlemmarna i Lidingö Ryttarförening får erbjudande om att bidra med eget arbete och gör det helt frivilligt.

Vad klassas som arbete ?
Tillfälliga och frivilliga insatser till exempel under tävling kan vara OK även för yngre, under 13 år. Då handlar det om lättare arbetsuppgifter.
Reglerna för hur barn och ungdomar får arbeta finns i arbetsmiljölagen, AFS2013:3.
Allt nattarbete för omyndiga är förbjudet.

- I en förening som motiverar och uppmuntrar sina medlemmar blir det ett bra klimat där alla känner sig delaktiga och ställer upp för klubben, avslutar Kicki Ronnerberg Bäckman.

Läs om arbetsmiljöverkets regler

 


 

 

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons