Björn Eriksson inledde Riksidrottsmötet.
FOTO: Bildbyrån

Riksidrottsmötet 2019

2019-05-24

Riksidrottsmötet avslutades på söndagen med ansökningar om medlemskap i Riksidrottsförbundet samt valen till Riksidrottsstyrelsen. På lördagskvällen delades RF:s förtjänttecken ut och Gun Kristoffersson var en mottagarna.

RF:s förtjänsttecken

GunKristofferson

Gun Kristoffersson, Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion, Skånes Ridsportförbund och Skånes Idrottsförbund, fick ta emot RF:s förtjänsttecken på lördagskvällen.

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det bara funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller distriktsförbund (DF) och utses av riksidrottsstyrelsen.
Sammanlagt 101 personer får ta emot RF:s förtjänsttecken 2019 under Riksidrottsmötet i Jönköping i maj.
Här är hela listan på 2019 års förtjänstteckenmottagare.

Söndag

Nej till Svenska Islandshästförbundet

Svenska Islandshästförbundets ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet avslogs av Riksidrottsmötet i Jönköping på söndagen.
Däremot biföll mötet ett förslag om att tillsätta en oberoende medlingsperson för att utreda samverkan mellan Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbundet.

HÄR kan du följa Riksidrottsmötet 2019

Lördag

Under lördagen fortsätter Riksidrottsmötet med förslag från Riksidrottsstyrelsen och motioner från olika förbund.  

Fler ska idrotta längre med nytt bidragssystem

Det blev en lång debatt kring stödformerna till idrottsförbunden. Beslutet togs runt lunchtid efter att ett tjugotal specialförbund deltagit med frågor och synpunkter.

Svenska Ridsportförbundet förste vice ordförande Helena Carlsson deltog i debatten och Svenska Ridsportförbundet ställde sig bakom Riksidrottsstyrelsens förslag.

HelenaCarlssonRIM

 ”Det här är en grundläggande fråga och vi (Svenska Ridsportförbundet) tycker att det är både bra och viktigt med en ordentlig diskussion, Vi har känt oss oroade över delar i förslaget.
1. Att det blir RS som Fastställer regelverket. Vi anser att de avgörande besluten när det gäller den här typen av frågor ska utgå från en demokratisk grund. Det vill säga avgöras av medlemmarna i RF på stämman.
2. De ramar och principer som initialt föreslås gälla till och med 2025 är idag hyfsat tydliga. Men det är svårt att se en helhet. Vi tycker inte att vi helt kan överblicka eller se konsekvenserna av förslaget.
Vi vill egentligen gärna se mer renodlade principer.
3.
Att det är ont om tid en ändring till januari 2020 kommer mycket snabbt.

Trots våra inlägg och orosmoln är vi beredda att ge RS uppdraget.
Det avgörande argumentet har varit att vi tror att många av de utmaningar vi står inför måste hanteras och lösas av idrottsrörelsen som helhet. Vi måste göra det tillsammans och trots våra intressen, ibland särintressen, olikheter och uppdrag se till helheten.
Utifrån helheten tror vi att förslaget kan bli bra.
Men det krävs att den fortsatta dialogen blir viktig och invändningarna får spela stor roll."

Riksidrottsförbundet sammanfattar beslutet;

Nytt bidragssystem ska få fler att idrotta längre
Riksidrottsmötet har beslutat statens stöd till idrotten görs om så att fler ungdomar idrottar längre, att jämställd idrott prioriteras och alla kan vara med oavsett förutsättningar.
Riksidrottsmötet har beslutat att formerna för fördelningen av statens stöd till idrotten görs om. Hur medel fördelas ska tydligare kopplas till de gemensamma långsiktiga målen. Resultatet ska bli mer tid för idrott, fokus på idrottsrörelsens mål och mer framåtblickande för fler aktiva i rörelsen.
- Kakan att dela på är inte större, men vi vill skära den på ett annat sätt. Vi vill att stödet stimulerar att fler ungdomar idrottar längre, att arbetet mot en jämställd idrott går snabbare och att den socioekonomiska ojämlikheten minskar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har statens förtroende att fördela ungefär 2 miljarder kronor årligen till idrottsrörelsen. Med stödet följer riktlinjer för vad det ska användas till. Vissa delar är öronmärkta, som till exempel satsningen på snabbare etablering för nyanlända eller rörelsesatsningen i skolan. Andra delar har mindre detaljstyrning.

- Regering och riksdag har ett stort förtroende för att idrottsrörelsen är bäst skickad att avgöra hur de skattemedel vi får göra mest nytta. Det förtroendet ska vi förvalta. Därför är jag glad att stämman beslutat att vi än tydligare använder våra fördelningssystem så att de går i takt med den utveckling vi själv har bestämt och som har fått politikens kraftiga stöd, säger Björn Eriksson.

Beslutet innebär att Riksidrottsmötet får ett tydligare och större inflytande och ramarna och principerna för alla stöd RF fördelar, men att förändringen av kriterier och fördelningsnycklar ska göras av Riksidrottsstyrelsen.
- Nu har vi fått den ökade flexibilitet i fördelningssystemet som vi behöver för att kunna stimulera den utvecklingen vi tillsammans med våra specialidrottsförbund har kommit överens om, säger Björn Eriksson.

Här finns Riksidrottstyrelsen förslag till stödformer  

Du kan följa Riksidrottsmötet på RF:s hemsida 


Fredag

Riksidrottsmötet, hela idrottens stämma, i Jönköping, inleddes på fredagen där ordförande Björn Eriksson höll ett inledningsanförande.  

Första delen av fredagens möte avhandlades formalia och kandidatnominering.

Mötets första stora debatt kommer efter middagen då Riksidrottsförbundets förslag om; Kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU diskuterades. HÄR finns hela förslaget 

Svenska Ridsportförbundet ställde sig bakom Riksidrottsförbundet förslag och Elin Gustavsson, ordförande i Centrala Ungdomsförbundet,  framförde  Svenska Ridsportförbundets ställningstagande;
”Svenska Ridsportförbundets uppfattning är att det är nödvändigt att göra förändringar inom kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i Riksidrottsförbundet och SISU.
RS och FS har lagt ner ett omfattande utrednings- och förankringsarbete på den här punkten inför RIM vilket vi vill ge beröm för.
Vi tycker också att RS:s och FS:s förslag tydliggör en del av de oklarheter som har funnits och välkomnar därför förslaget. Vi tycker att förslaget har hittat en bra balans mellan en öppen idrottsrörelse som inkluderar idrotter och föreningar samt starka medlemsförbund.
Vi yrkar därför bifall till RS:s och FS:s förslag.”

Efter debatten beslöt mötet att remittera ärendet till redaktionskommittén för att se över och sammanställa formuleringsfrågorna, och att mötet tar upp frågan igen under lördagen, inklusive de yrkanden som framförts på fredagskvällen.

Riksidrottsmötet röstade på lördagsmorgonen bifall till Riksidrottsstyrelsens förslag. Här finns en sammanfattning av Kriterier, villkor och anslutningsformer

Riksidrottsmötet pågår i tre dagar, fredag till söndag, med invigning och inledande förhandlingar fredag, och avslutning på söndag lunch.

Svenska Ridsportförbundet är representerat på Riksidrottsmötet med vice ordförande Helena Carlsson, förbundsstyrelse ledamot och ordförande i Centrala Ungdomssektionen, Elin Gustavsson, generalsekreterare Annika Tjermström, Kicki Ronnerberg Bäckman och Ann-Catrine Bengtsson.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons