Svenska Ridsportförbundet i Almedalen. Astrid Norragård, Clara Nohrlander, Linn Leissner, generalsekretaren Annnika Tjernström, Amina Björklund, Ida Pettersson, Wilma Eriksson.
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Ridsporten vill vara med i samhällsbygget

2019-07-03

Idrott och politik hör ihop under Almedalsveckan. I alla fall gör det så under Idrottens Dag mitt i Visby. Svenska Ridsportförbundet var på plats med ungdomarna från Gotlands Ridsportförbund..

- Ungdomarna bjöd på traditionell käpphästhoppning, som alltid är uppskattad och väldigt populär.

Generalsekreterare Annika Tjernström på Svenska Ridsportförbundet var också på plats och deltog på Riksidrottsförbundets seminarier.
- Idrottsrörelsen och ridsporten vill bygga samhällen utifrån ett helhetsperspektiv där både möjlighet till boende, idrott och kultur finns med, kommenterade hon seminariet.

För ridsporten är det viktigt att komma med i samhällsplaneringen på ett tidigt stadium. Säkra vägar behövs till och från anläggningarna. Utrymme behövs för ridning och hagar för hästarnas välfärd.

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson menade:

- Frågan är het – plötsligt pratar vi om det här som vi inte gjort på länge. Hur ska vi samverka när det gäller rörelse i stadsplanering.

Helene Öberg, statssekreterare hos kultur och idrottsminister Amanda Lind kom med ett uttalande från departementet.
- Vi vill göra en insats i idrottens anläggningsfrågor, sa hon.
Björn Eriksson betonade att:
- Det är inte de stora arenorna idrotten behöver i första hand. Utan ytor för rörelse.”

Ett spännande seminarium handlade om kraften hos idrotten.
Så här refererade Riksidrottsförbundet:

Idrotten en integrationsmotor - motverkar kriminalitet, droger, ohälsa och utanförskap

Idrotten har under de senaste åren arbetat för att nå de som nyligen kommit till vårt land eller varit här ett par år. Street Games i Göteborg startade för att motverka kriminalitet, droger, ohälsa och utanförskap med idrott som medel.

- Många idrottsföreningar väntade på att barn och unga skulle hitta till dem. Distriktsidrottsförbundet tog istället med föreningarna till idrottssvaga bostadsområden och erbjöd boende i alla åldrar att prova och ta del av ett brett utbud. Vi anpassade också tiderna så det passade målgruppen, säger Ari Amin, samordnare Street Games Västra Götalands idrottsförbund och fortsätter:

- Idrotten är inte bara kom och spring utan du får vara del av en gemenskap, bättre hälsa och lära dig om demokrati. Vi såg att det inte saknades kunskap om idrott men information om hur det ideella föreningslivet i Sverige fungerar. Därför har vi utbildat kring det och även infört en ledarutbildning i olika steg. 

Riksidrottsförbundets distrikt har tagit en mer aktiv roll i att stötta idrottsföreningar att utveckla satsningar för att inkludera nyanlända i verksamheten. Tonvikten i insatserna har gradvis flyttats från ”aktivering” av målgruppen till inkludering och föreningsutveckling för att åstadkomma mer varaktiga och långsiktiga effekter.

- I och med att du blir en del av gemenskapen i ett lag och en förening får du mycket annat på köpet, som kompisar och språk. Du får också del av idrottens värderingar. Det i sin tur har visat sig ge en bra grund och trygghet för individen och en enklare och snabbare väg in i det övriga samhället. Idrotten är en integrationsmotor, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Distrikten har även fungerat som spindeln i nätet och utvecklat nätverk och samverkansformer med andra aktörer som arbetar för målgruppens etablering i det svenska samhället. Det har visat sig vara en stark framgångsfaktor. 

- Avgörande för idrottens etableringsarbete är ett stabilt statligt och kommunalt stöd så att vi kan arbeta långsiktigt, säger Stefan Bergh.

Med i debatten under Idrottens dag var bland andra Helene Öberg MP, Statssekreterare hos idrottsminister Amanda Lind. 

- Satsningarna behöver bli en del av helhetsstödet till idrottsrörelsen och vi vill ha en fortsatt dialog med Riksidrottsförbundet för att det ska bli så bra som möjligt, säger Helene Öberg.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons