Rökfritt på anläggningen

2019-06-27

På måndag 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Den nya lagen innefattar rökförbud vid idrottsanläggningar.

Information om den nya tobakslagen finns i korthet HÄR från Folkhälsomyndigheten.

Nya rökfria utomhusmiljöer
”Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till. 
Rökförbudet gäller nu även inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor (Folkhälsomyndigheten)

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga. (Folkhälsomyndigheten)

Svenska Ridsportförbundet var tidigt ute och arbetade för rökfria anläggningar. Centrala Ungdomssektionen inledde redan 1997 kampanjen Rökfritt och Rökfri anläggning som två år  därpå uppmärksammades som en förebild av socialminister Lars Enqvist i riksdagen, fick LUFT-priset av Folkhälsoinstitutet 2002 och senare samma år tilldelades utmärkelsen World No Tobacco Day Award, som delas ut av WHO för utmärkta insatser mot rökning och tobak.

Många, många av ridsportens föreningar och anläggningar är redan rökfria efter beslut i respktive styrelser. På listan över rökfria föreningar finns över 400 namn.

Vill ni också komma med på listan? – läs mer HÄR

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons