Klimatsmart hästnäring

Vill du som hästägare – eller hästvän – spara pengar och samtidigt bidra till att minska hästnäringens negativa klimatpåverkan? Med enkla medel och förändringar kan hästnäringen minska utsläppen av bland annat koldioxid och öka energieffektiviteten – allt för att skapa en klimatsmartare hästvärld.

De charmiga seriehästarna Miljösnillet Millan och Klimatsmarta Frazze är tillbaka och finns nu för första gången i pappersformat. Du kan beställa foldern kostnadsfritt via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Låt dig inspireras till att ändra en vana eller två för en mer klimatsmart livsstil i stallet.

Vi kan alla hjälpas åt
Sveriges övergripande klimatmål har beslutats av riksdagen. Enligt det svenska klimatmålet fram till år 2020 ska
• minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar
• utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40 procent jämfört med år 1990
• energieffektiviteten ökas med 20 procent

Hästnäringen vill minska sin negativa klimatpåverkan och bidra till en trygg framtid för nästa generations hästar, hästägare och hästvänner.

Som ett led i detta arbete har Hästnäringens Miljökommitté tillsammans med LRF gjort en gårdsstudie bland 12 hästföretagare. Syftet var att ta reda på var och när det går åt mest energi och vilka aktiviteter som har stor klimatpåverkan på olika anläggningar. Studien ger ett underlag för vad hästnäringen kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

Resultatet av studien visar att huvuddelen av den negativa klimatpåverkan består av koldioxidutsläpp vid transporter (bensin och diesel) och lustgas och koldioxid vid produktion av foder. Gårdarnas energianvändning, utöver drivmedel, är främst el till belysning.

Hur påverkar hästnäringen klimatet?

Koldioxid från diesel och bensin
Både diesel- och bensinmotorer släpper ut koldioxid som påverkar klimatet negativt. Störst utsläpp av koldioxid inom hästnäringen sker just på transportsidan. Genom att planera körningen kan förbrukningen av diesel och bensin reduceras med 10 till 15 procent per år. Ett annat sätt att få ner diesel- och bensinkonsumtionen är att gå över till bilar som drar mindre eller kan köras på biodrivmedel. Minskad konsumtion av bensin och diesel påverkar inte bara klimatet positivt, du sparar även stora summor pengar.

Tips till dig som vill vara klimatsmart:
1. Gör gemensamma inköp av grov- och kraftfoder samt strö till gården.
2. Köp närproducerat grovfoder.
3. Kör ekonomiskt med dina gårdsfordon genom att planera din körning. Du kommer på sikt kunna ersätta fossiltbränsle med biodrivmedel.
4. Använd motorvärmare på vintern.
5. Uppmuntra och underlätta samåkning till och från din hästanläggning.
6. Påverka den kommunala planeringen, kontakta landsbygdstrafiken, se till att det byggs en busshållplats i närheten av din anläggning.
I hästnäringens studie visar det sig att det ofta saknas bra kollektivtrafik till ridskolorna och detta medförde att många tar bilen och detta påverkar klimatet negativt. Det är också i visa fall svårt för anläggningarna att själva påverka fodertransporterna till gårdarna.

Elförbrukning
När det gäller elförbrukningen finns också ett antal möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan genom att spara el och använda el från förnybara källor som vatten- och vindkraft.

Frazze ger klimatsmart rådTips till dig som vill vara klimatsmart:
1. Byt ut gamla glödlampor till lågenergilampor och gamla lysrör mot moderna med nyare teknik. Läs mer på www.energimyndigheten.se
2. Byt ut gamla kylskåp, torkskåp och tvättmaskiner till nya med energiklass A+ eller bättre.
3. Sätt in automatiska dörrstängare till uppvärmda utrymmen exempelvis sadelkammare, kontor, omklädningsrum eller andra gemensamhetslokaler.
4. Uppmuntra sparsam användning av varmvatten, installera snålspolande duschmunstycken och vattenkranar.
5. Ta reda på var din el tar vägengenom att mäta och kartlägga elanvändningen på olika enheter, till exempel stall, ridhus, ytterbelysning ridbana och boningshus.
6. Uppmuntra till att släcka lampor. Installera timer eller rörelsesensorer.
I hästnäringens studie visar det sig att få anläggningar visste var på anläggningen elförbrukningen var som störst.

Stallgödseln
Stallgödseln är en direkt källa till klimatgasutsläpp. Det beror på att det från gödseln avgår metan och lustgas. Hur stora utsläppen blir varierar mellan olika djurslag, utfodring och hur gödseln lagras och sprids. Stallgödseln kan också indirekt bidra till ökade klimatgasutsläpp. Det sker till exempel om den sprids på åkrarna vid fel tid på året eller i fel mängd.

Tips till dig som vill vara klimatsmart:
1. Se till att din anläggning har en god hantering av stallgödsel.
2. Använd gödselcontainer för enkelt bortforslande.
3. Använd gödseln till biogas då minskar du de direkta utsläppen och gasen kan ersätta fossila drivmedel.

Stora utsläpp från det importerade fodret
Till den svenska djurhållningen importeras proteinfoder. Produktionen av detta foder påverkar den svenska djurhållningens klimatgasutsläpp. Till exempel avverkas skog i Sydamerika för att odla soja som importeras till Sverige och sedan hamnar i vårt hästfoder.

Tips till dig som vill vara klimatsmart:
1. Se över din foderanvändning, grovfoder med hög proteinhalt gör att du kan hålla ner användningen av kraftfoder som bidrar till regnskogsskövling.
2. Köp närproducerat grovfoder.

Hästarnas betesmarker – binder koldioxid
Låt era hästar beta naturligt – det är bra för vårt klimat. Genom att hålla marker med bra bete så binder gräset koldioxid i gröda och rötter.

Tips till dig som vill vara klimatsmart:
1. Låt hästarna beta, bra tillväxt på betet binder koldioxid.

Om Miljökommittén

Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö- och klimatfrågor inom hästnäringen.Följande organisationer ingår i Miljökommittén: ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet och Hästnäringens Nationella Stiftelse.


Senast uppdaterad: 2016-04-22
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons