Till Svenska Ridsportförbundets verksamhet är alla välkomna.
FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål

Vision

Svensk Ridsport – Världens bästa!  

Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla - hela livet  

Värdegrund

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans, arbetar vi för värderingar och en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Ridsportandan står för hög säkerhet, etik och moral. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Ridsportandan gör det enklare för alla att ta ansvar och agera utifrån våra gemensamma värderingar. Det blir lätt att göra rätt. Ridsportandan skapar kraft i organisationen och gör att alla - aktiva, ledare och föräldrar – kan vara goda ambassadörer för ridsporten. Vi är bäst tillsammans!

Vi arbetar för en anda där:

Vi tar ansvar
Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. 
Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar
Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar
Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

Vi sprider glädje
Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

Vi är bäst tillsammans
Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Mål

Svenska Ridsportförbundet ska utifrån värdegrunden, strategierna och de prioriterade områdena arbeta med kunskapsförmedling. Svenska Ridsportförbundet är inte enbart en idrottande organisation utan i högsta grad en lärande. Svenska Ridsportförbundet ska arbeta i kärnverksamheterna Ridskola och Tävling med att vidareutveckla ett rid- och hästkunnande hos varje enskild medlem på ett sådant sätt att Sverige ska fortsätta vara en ledande ridsportnation.
Svenska Ridsportförbundet företräder medlemmarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle och argumenterar för ridsportens samhällsnytta.

Svenska Ridsportförbundets arbete de närmaste åren ska ske inom följande områden för att uppnå uppsatta mål.

Ridsportens värdegrund och varumärke
Vi lever och leder enligt ridsportens värdegrund och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Ridsport på hästens villkor
Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Ridsport på individens villkor
Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

Ridsportens prestationsmiljöer
Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

Ridsportens förutsättningar
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

Hållbarhetsperspektivet, ekonomiskt, praktiskt och socialt, ska genomsyra alla verksamheter och samarbeten inom ridsporten.   

Stadgar, måldokument och verksamhetsinriktning hittar du i Dokumentbanken


Senast uppdaterad: 2019-01-22
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons