Hur hade du det på nätet idag?

2017-09-04

är en fråga som blir alltmer relevant, och som fler och fler av oss ställer sig varje dag.

Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många.

Svenska Ridsportförbundet har ingen skriven policy för hur föreningar, enskilda medlemmar och aktiva ska uppföra sig på sociala medier. Vi vill utgå från att alla visar sunt förnuft, respekt och ansvar när de umgås på sociala medier.

Den skrivna policy vi har angående sociala medier rör främst de som är administratörer för någon av våra officiella Facebook-sidor eller andra medier.

”Det du skriver eller säger på sociala medier ska du kunna säga direkt till den person du möter och kunna se vederbörande i ögonen när du gör det.”

Vi uppmuntrar till närvaro och att dela med sig av sitt liv som ryttare, kusk eller voltigör, men att samtidigt ha vissa riktlinjer i åtanke.

Självklart vill vi att våra medlemmar och aktiva håller en god ton på sociala medier, har vår värdegrund med gemenskap, ansvar, öppenhet och respekt i bakhuvudet i all kommunikation, och bemöter alla på samma sätt de själva vill bli bemötta.

Däremot så har ju vi, som så många andra, noterat att språket och inläggen på sociala medier hårdnat och kan vara väldigt skarpt många gånger.

Du kommer väl med och hoppar för en trygg idrott. Kolla in Centrala Ungdomssektionens Facebook https://www.facebook.com/ungiridsporten "Hoppa för en trygg idrott" under #tryggaidrottare.
Flera ridsportprofiler kommer att vara med och hoppa för en trygg idrott, häng med på Facebook!

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har samlat material och tips, med hjälp av Statens medieråd, för att hjälpa idrottsledare att visa hur man är en bra kompis, inte bara på banan och i omklädningsrummet utan även på nätet.

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/forforening/fortranare/Barn-ochungdomsidrott/nathat/fordigsomledare/

För att stärka unga, och oss andra, att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement https://www.statensmedierad.se/nohate

MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons