FOTO: Mikael Sjöberg

Kontakta oss – vad händer sen?

2018-08-02

För Svenska Ridsportförbundet är det viktigt att alla i ridsporten ska känna sig trygga. Mobbning, övergrepp och trakasserier är inte, och ska inte vara, en del av vår kultur. Tyvärr förekommer det att människor blir kränkta eller trakasserade i ridsporten, precis som i samhället i övrigt.

På Svenska Ridsportförbundets kansli finns funktionen Medlemsombudsmannen. Du kan ringa, 0220-456 00, eller skicka en e-post till medlemsombudsman@ridsport.se om du behöver hjälp, råd eller stöd i en besvärlig situation.

Ditt samtal eller e-post, eller ditt postade brev som också är ett sätt att ta kontakt, tas emot av en av de två personer som har som särskilt uppdrag att ta emot meddelanden till medlemsombudsmannen.

Du behöver inte vara orolig att ditt namn eller ditt ärende lämnas vidare till tredje part, alla uppgifter till oss behandlas konfidentiellt. Du kan vara anonym när du kontaktar oss, men då kan vi av naturliga skäl inte höra av oss till dig med vad som händer med just din fråga.

Det första som händer när vi får ett samtal eller en skriftlig fråga är att titta på hur, och av vem, den ska behandlas.
Om det är ett ärende som bör anmälas till polis så kan vi hjälpa dig med information om hur det går till. Vi kan inte anmäla för annan part.

Om du har en generell fråga om trygghetsarbete, vad förbundet har för material mm så kan du bli kopplad till en annan tjänsteman på kansliet som kan svara på just de frågorna.

Har du ett specifikt ärende så tar Medlemsombudsmannen det vidare efter kontakt med dig.
Du får alltid återkoppling på vad som händer med din fråga. Ibland kan det vara ett rådgivande samtal, ibland kan du behöva lämna kompletterande uppgifter men ingen fråga lämnas obesvarad eller obehandlad.

Vi diskuterar självklart inte enskilda ärenden med tredje part, allt behandlas konfidentiellt av oss.

Konkreta fall kan gå vidare för bedömning av Juridiska utskottet eller av Disciplinnämnden. Alla frågor är unika i sitt slag och behandlas från fall till fall.

MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons