Lansering av Schysst Stall. Fr v ridsportens samarbetspartner från Friends Li Åsebrink, Catrine Andersson, ordförande Ulf Brömster och Hanna Danewid, tjänsteman på kansliet som arbetar med trygghetsarbete
FOTO: Roland Thunholm

Ridsporten ska ha Schysst stall

2019-03-11

Nu har hästvärlden fått ett nytt verktyg i ”Schysst Stall” för att arbeta för en bra arbetsmiljö utan trakasserier.
- Det här är ett långsiktigt arbete – ett värdegrundsarbete som går hand i hand med vårt arbete med Ridsport 2025, sa Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster när projekt lanserades.

Det vänder sig till alla som har stall som arbetsmiljö. På flera arbetsplatser inom hästnäringen förekommer en tuff jargong som kan leda till att sexuella trakasserier och kränkningar blir vardag. Därför behövs ökade kunskaper om vad sexuella trakasserier är och hur de kan uppstå. Initiativet Schysst informerar om sexuella trakasserier, utbildar arbetsgivare om hur de kan motverkas och lär ut vad man kan göra om man själv blir utsatt.
- Självklart var det alla vittnesmål under ”me too” och ”visparkarbakut” som satte igång vårt arbete. Men jag kan säga att vi redan hade börjat, sa Ellen Landberg som presenterade bakgrundsarbetet.
Projektet har genomförts av Prevent som är en ideell organisation där arbetsmarknadens parter samarbetar.
- Nu ska vi sprida Schysst Stall till våra föreningar och se till att vi vågar prata om de här frågorna.  Vår ungdomssektion har redan gjort ett stort arbete med Trygg i Stallet, fortsatte Ulf Brömster i paneldebatten. Trygghetsfrågor finns också med i den basutbildning som är obligatorisk för alla våra funktionärer.
Schysst Stall är en webbplats som alla har tillgång till. Där kan klubbens medlemmar genomföra utbildningen.
- Det blir ytterligare en kvalitetsmärkning för klubben, förklarade Ellen Landberg som också menade:

- Det här ska vara ett levande material att arbeta med.
I paneldebatten fanns Sara Westholm med från Hästnäringens Nationella Stiftelse och Hästnäringens Yrkesnämnd samt Lisa Persson från Svensk Travsport.
Alla tre var eniga:

- Tystnadskulturen måste vi arbeta bort. Det är viktigt att vi vågar fortsätta prata om de här frågorna.
Redan idag har några ridklubbar genomfört projektet Schysst Stall.
När ska din klubb ta sitt ansvar?

Det är inte OK att någon ska behöva känna skuld och skam på sin arbetsplats.

Schysst stall, bild 4

Pressrelease

Tillsammans med arbetsmarknadens parter lanserar nu Sveriges hästorganisationer, bland andra Svenska Ridsportförbundet, initiativet Schysst stall! – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen. Tillsammans kan vi sätta stopp för trakasserier, övergrepp och en kränkande jargong i stallen.

Schysst stall lanseras på måndagseftermiddagen med initivativtagarna på plats. Schysst stall vänder sig i första hand till arbetsgivare i hästnäringen, men innehåller värdefulla tips och råd som alla kan använda.

”Känns det fel, är det fel” är det korta kärnbudskapet, något som ridsporten också understryker i sitt arbete i trygghetsfrågorna, bland annat med materialet Trygg i stallet, som får en revidering i dagarna med ett utskick till alla föreningar.

Centrala Ungdomssektionen som driver på trygghetsarbetet i Ridsportförbundet utsåg för några år sedan Sveriges Schysstaste Stall i en kampanj mot mobbning, och nu är det upp till alla andra föreningar att leva upp till att vara lika schyssta som Nyckelryttarna i Norrköping. Läs mer HÄR

Bakom Schysst stall ligger en förstudie om sexuella trakasserier som har genomförts av arbetsmiljöorganisationen Prevent. Den visar att kunskapen om sexuella trakasserier generellt är låg inom hästnäringen. Studien visar även att det kan föreligga skeva maktförhållanden inom branschen och att det finns en utbredd tystnadskultur. Detta är inte unikt för hästnäringen, men redan före #metoo valde Sveriges hästorganisationer med hjälp av arbetsmarknadens parter att ta tag i frågan och påbörja arbetet som lett fram till Schysst stall.

– Arbetsgivare är ofta redo att agera reaktivt om det skulle komma fram att sexuella trakasserier förekommit, men man arbetar över lag inte förebyggande mot den hårda jargong som kan sägas vara en av orsakerna till att risken för sexuella trakasserier är förhöjd inom hästnäringen. Att sexuella trakasserier och övergrepp förekommer har också uppmärksammats i medierna med jämna mellanrum genom åren, säger Lisa Rönnbäck som är projektledare på Prevent.

För att börja jobba för en förändring har nu Prevent tagit fram Schysst stall – arbetet mot sexuella trakasserier i nästnäringen, tillsammans med Sveriges hästorganisationer och arbetsmarknadsparterna Almega, Gröna arbetsgivare och Kommunal.

www.schysststall.se får arbetsbetsgivare värdefulla verktyg i hur de kan arbeta förebyggande mot kränkande jargonger, trakasserier och övergrepp. Arbetstagare och elever får lära sig vilka krav man kan ställa på arbetsgivare samt vart man kan vända sig om man blir utsatt. Om man arbetar som lärare har Schysst stall ett rikt utbildningsmaterial som man kan använda sig av.

– Med Schysst stall vill vi utbilda och informera om vad sexuella trakasserier är, hur arbetsgivare kan jobba förebyggande för att undvika att trakasserier förekommer och lära arbetstagare och elever vad de kan göra om de blir utsatta, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Vi som står bakom Schysst stall är med och arbetar för en nolltolerans mot sexuella trakasserier i hästnäringen. Tillsammans kan vi sätta stopp för trakasserier, övergrepp och en kränkande jargong i stallen.

Alla som är aktiva i ett stall – antingen som ägare, arbetsgivare, anställd, elev eller på annat sätt engagerad – kan vara med och bidra. Gå in på www.schysststall.se idag och läs mer om hur!

MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons