Stort ansvar för ridlärare och tränare i förebyggande arbete

2018-06-13

Under ridlärar- och tränarkonventet i Uppsala gav polisen Nina Karlsson råd och tips på vilka tecken ungdomsledare, ridlärare och tränare, ska vara uppmärksamma på för att kunna hjälpa barn och ungdomar som inte mår bra. Innan det är för sent.

Nina Karlsson är A-tränare i dressyr. Till vardags är hon polis verksam i Uppsala. Hon arbetar mycket förebyggande med barn och ungdomar i sitt distrikt och föreläser ofta i skolor och på fritidsgårdar.
- Tränare och ridlärare är våra ambassadörer i det förbyggande arbetet. De är en stor resurs för att skapa trygga miljöer.  Det var därför jag gärna ville föreläsa för den här gruppen, berättar hon.

Nina delade med sig av hur hon arbetar till vardags i sina föreläsningar i skolor och på fritidsgårdar. Hon visade också en mycket stark film om grooming, som hon också använder i sitt vardagsarbete. Den är producerad av Stiftelsen Aktiv Skola.

Film om grooming
” Jag tror jag är lite kär i dig” bygger på verkliga händelser, på kända och okända fall där framför allt unga flickor råkat väldigt illa ut.

Filmen riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt, och ska endast ses i en lärares eller annan vuxens närvaro.
Det börjar ganska oskyldigt med kontakt på sociala medier.
Tillsammans med filmen finns också ett diskussionsunderlag att fundera över.

Föräldrar och lärare är många gånger ovetande om vad barn och unga gör och vilka de har kontakt med när de surfar på nätet. Hur ska vi då kunna skydda våra barn och hur ska vi prata med dem om det här? Vi behöver ofta själva mer kunskap för att kunna lära barnen hur man förhåller sig på nätet, vad man skriver och vilka bilder man publicerar. Grooming är ett växande problem i vårt samhälle och det måste få ett slut.

Grooming i det här sammanhanget betyder att en vuxen person söker kontakt med barn för sexuellt utnyttjande.
I hästvärlden används ordet groom för hästskötare som inte ska förväxlas med begreppet grooming i brottsterminologi.
Engelskans grooming betyder i direkt översättning, rykta, sköta, ansa och förbereda.

Hur märker du att en ung person far illa?

- Ridlärare och tränare kan känna av det ganska snabbt. Personen ändrar sitt sätt att vara. Blir kanske tyst och inåtvänd. Eller så kan du se rent fysiska skador.

Ninas råd är då att upprätta en så kallad orosanmälan.
-  Den ska lämnas till socialtjänsten. Du kan som anmälare välja att vara anonym. Händer det inget vid första anmälan så fortsätt att anmäla tills någon ingriper och hjälper till.

Så här kan en orosanmälan se ut på en kommuns hemsida:

”Om du tror att någon som är mellan 0 och 20 år gammal far illa eller behöver hjälp av socialtjänsten bör du anmäla det.
All personal som arbetar med barn och unga är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdomar far illa.

Så här går det till att anmäla att ett barn far illa:

 1. Ring gärna och samråd med oss på barn- och ungdom. Då får vi en chans att ställa frågor, och ofta mår du själv bättre när du har fått berätta vad du har uppfattat om situationen. Du kan dessutom göra en muntlig anmälan om du vill.
 2. En anmälan kan även vara skriftlig.
  Om du vill göra en skriftlig anmälan kan du fylla i blanketten Anmälan till socialtjänsten om barn eller ungdom som far illa.
  Om du inte kan svara på alla frågor i blanketten så tänk på att ge oss så många och så tillförlitliga uppgifter som möjligt. Vi behöver kunna hitta den individ som inte har det bra vid den tidpunkt som vi försöker söka upp personen. Det blir också lättare för oss att få en bra kontakt med de vuxna omkring barnet om vi har mer information.
 3. Vi ser helst att du uppger ditt namn och telefonnummer i anmälan, så att vi kan återkomma till dig med frågor. Men du har också rätt att vara anonym.
 4. När socialtjänsten fått reda på att ett barn behöver stöd eller skydd är vi skyldiga att utreda barnets situation och behov. Vi kontaktar barnets föräldrar eller vårdnadshavare för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.
 5. Vi utreder enligt BBIC - Barnens behov i centrum
  BBIC är ett system för att utreda, planera och följa upp insatser för barn i den sociala barnavården. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Du kan läsa mer om BBIC på socialstyrelsens webbplats.”

Text tidigare publicerad på ridsport.se 2018-02-28

MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons