Trygghetsarbete pågår

2018-08-16

Trygghetsarbete pågår även ”bakom kulisserna”. För Svenska Ridsportförbundet är det inte bara viktigt att alla kan känna sig trygga i ridsporten, det är också viktigt att vi har de verktyg och sanktioner vi behöver för att kunna agera om något hänt.

”Förbundsstämman 2017 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera förbundets värdegrundsarbete, organisation, regelverk och regeltillämpning med avsikt att samordna och stärka förbundets möjligheter att agera i etiska frågor.

I utredningsarbete ska RF-stämmans beslut 2017 beaktas.”

Vad betyder då det?

I strategidokumentet Ridsport 2025 har värdegrunden och arbetet med den en framträdande plats. Du kan läsa Ridsport 2025 här.

När det gäller regelverk så pågår bland annat  en översyn av Svenska Ridsportförbundets stadgar. Det finns ett behov av att förtydliga och komplettera reglerna för etiska frågor.

Entledigande ur förbundet regleras i paragraf 15 i våra stadgar. Som skrivningen är nu är det främst brott mot djurskyddslagen som kan leda till sanktioner.

Uteslutning, både ur förening, och av förening ur förbundet, regleras i paragraferna 40 och 44.

Inför förbundsstämman 2019 ser Juridiska utskottet över skrivningen i stadgarna, och kommer att föreslå eventuella ändringar.

Ridsportförbundet samarbetar med RF och deras jurister i de här frågorna.

Inom idrotten pågår också ett arbete mot trakasserier och övergrepp. Efter Riksidrottsmötet 2017 bygger RF en etisk plattform och inför en visselblåsarfunktion där den som anmäler kan vara anonym. RF har också anställda med uppdrag att speciellt arbeta med etiska frågor och de kan vara rådgivande till både förbund och enskilda.

Inför nästa Riksidrottsmöte tittar även RF över sina stadgar och Ridsportförbundet har framfört förslag till ändringar för att få mer regelstöd exempelvis vid avvikelser från värdegrundsfrågor.

 

MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons