Trygg i stallet - inga trakasserier

Inom idrottsrörelsen ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet skriver RF i sin policy och handlingsplan "Mot sexuella trakasserier inom idrotten". 

Svenska Ridsportförbundet följer det som har slagits fast i Riksidrottförbundets policy mot trakasserier.

Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet i de här frågorna;

Vi har fastställt att Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten och Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten gäller vid Ridsportförbundets handläggning av dylika ärenden,

För att Svenska Ridsportförbundet ska kunna agera behöver vi en skriftlig anmälan när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp. Den kan skickas till Medlemsombudsmannen eller tjänsteman på centrala kansliet. Förbundets generalsekreterare, i samråd med förbundets ordförande beslutar sedan om hur ärendet fortsatt ska handläggas.
Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.

HÄR finns;
Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten

 

Hur hade du det på nätet idag?
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Statens Medieråd har samlat material och tips, för att hjälpa föräldrar och unga att visa hur man är en bra kompis, inte bara på banan och i omklädningsrummet utan även på nätet.

Statens Medieråd har sidan No Hate med information och råd till både föräldrar och unga


Senast uppdaterad: 2019-06-29
MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons