Skapa trygga idrottsmiljöer

Skapa trygga idrottsmiljöer hjälper dig att arbeta förebyggande men ger också handfast stöd om något händer. I ”Skapa trygga idrottsmiljöer” finns till exempel checklistor, handlingsplaner, diskussionsfrågor och information om anmälan.  

skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Skapa trygga idrottsmiljöer hjälper dig att arbeta förebyggande men ger också handfast stöd om något händer. 

Skapa trygga idrottsmiljöer tar upp mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och våld.
Här finns definitioner, hur till exempel mobbning uppstår och hur det kan förebyggas.
I checklistor och handlingsplaner finns handfasta råd till föreningar och enskilda.
I Skapa trygga idrottsmiljöer får du också veta hur en anmälan till polisen eller socialtjänsten går till.


Senast uppdaterad: 2018-06-13
MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons