Vart kan jag vända mig?

För Svenska Ridsportförbundet är det viktigt att alla känner sig trygga i sin idrott. Vi arbetar för en ridsport som är öppen för alla och fri från trakasserier, mobbning och övergrepp.

Det finns flera organisationer som kan ge stöd och råd om du som barn, ungdom, förälder eller ledare behöver prata med någon

Kontaktuppgifter till mer information:

Svenska Ridsportförbundet Medlemsombudsman medlemsombudsman@ridsport.se
Läs mer om funktionen Medlemsombudsman

BRIS (Barnens rätt i samhället) www.bris.se,
Barnens hjälptelefon: 116 111 
Föräldratelefonen: 077 - 150 50 50
Brisbot - en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Till BRIS Idrottstelefon, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42. 

Barnens Spelregler - ett samarbete mellan RF och Bris (29 januari 2018)

Idrottsombudsmannen och visselblåsartjänst
Riksidrottsförbundet arbetar med trygghetsfrågorna - läs mer HÄR
Riksidrottsförbundet växel 08 - 699 60 00 Idrottsombudsmannen - 08 - 627 40 10

UMO - Ungdomsmottagning kan ge råd och stöd, svara på frågor och har kontaktuppgifter till fler stödorganisationer

BO (Barnombudsmannen) www.bo.se,
Tel: 08 - 692 29 50

Rädda Barnen, www.rb.se,
Tel 08 - 698 90 00

Barnafrid - nationellt kunskapscenter
http://www.barnafrid.se/


Senast uppdaterad: 2019-06-29
MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons