Lyssna och diskutera

Här kan du lyssna på två berättelser som handlar om sexuella trakasserier. Berättelserna kan användas som en introduktion till diskussionsfrågorna som finns i Trygg-i-stallet lådan. 

Du hittar även frågorna här.

Den andra berättelsen är en fortsättning på den första. Ni väljer om ni vill lyssna på den första eller bägge. För att diskussionerna kring berättelse 2 ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att deltagarna inte är yngre 12 år.

>> Berättelse 1

>> Berättelse 2


Senast uppdaterad: 2018-12-01
MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons