Vems är ansvaret?

Som ledare är du en viktig förebild och en guide som står för både trygghet, inspiration och kunskap. Det gäller för alla ledare i stallet.

Vi vill uppmuntra alla våra ledare att vara modiga och agera om något händer. Men vi vill samtidigt vara noga med att ansvaret för arbetet med trygghetsfrågorna ligger på de vuxna i stallet. Du som ung ledare kan göra styrelsen och andra ledare i föreningen uppmärksamma på eventuella problem – men där slutar ditt ansvar.

"Vi eftersträvar ett engagerat ledarskap och ett positivt bemötande av alla människor. Ledarskapet handlar om helheten – att få både hästen och människan att utvecklas och må bra". Ur Ridsporten Vill

Behöver du stöd och hjälp med att komma vidare i arbetet med trygghetsfrågor hänivsar vi er till följande organisationer:

Svenska Ridsportförbundet Medlemsombudsman medlemsombudsman@ridsport.se
   Läs mer om funktionen Medlemsombudsman

BRIS (Barnens rätt i samhället) www.bris.se,
Barnens hjälptelefon: 116 111 
Föräldratelefonen: 077 - 150 50 50
Brisbot - en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Till BRIS Idrottstelefon, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42. 

Barnens Spelregler - ett samarbete mellan RF och Bris (29 januari 2018)

Idrottsombudsmannen och visselblåsartjänst
Riksidrottsförbundet arbetar med trygghetsfrågorna - läs mer HÄR
Riksidrottsförbundet växel 08 - 699 60 00 Idrottsombudsmannen - 08 - 627 40 10

UMO - Ungdomsmottagning kan ge råd och stöd, svara på frågor och har kontaktuppgifter till fler stödorganisationer

BO (Barnombudsmannen) www.bo.se,
Tel: 08 - 692 29 50

Rädda Barnen, www.rb.se,
Tel 08 - 698 90 00

Barnafrid - nationellt kunskapscenter
http://www.barnafrid.se/

  


Senast uppdaterad: 2019-06-29
MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons