Verktygslådan - innehåll

Vi har tagit fram en verktygslåda fylld med material och konkreta verktyg som ska fungera som inspiration i ert fortsatta arbete för att alla ska känna sig trygga i stallet. Målet är att med hjälp av verktygslådan skapa uppmärksamhet och engagemang kring frågorna.

Upplägget för arbetet bestämmer ni själva. Ni kan till exempel använda det i samband med teorilektioner, lagträffar, styrelsemöten, temadagar eller andra typer av träffar ni genomför i föreningen. Innehållet är anpassat så att det ska finnas något för alla åldersgrupper, både barn, ungdomar och vuxna. Se verktygslådan som ett smörgåsbord – välj dem delar som passar er bäst!

För att underlätta arbetet innehåller verktygslådan även tips till dig som ledare samt tips på vad vart ni kan vända er om ni vill fördjupa er i ämnet. Vi hoppas att det här kan vara ett led i hur vi tillsammans kan göra så att ännu fler känner sig trygga i stallet!

INNEHÅLL

Till dig som är ledare - Förord/till ledaren/fler möjligheter

Kompiskort
Kompiskorten är indelade i tre olika kategorier;

  • kort för att stärka andra
  • kort för att stärka sig själv
  • allmänna kort om kamratskap och trivsel

Syftet med kompiskorten är att stärka sig själv och andra i gruppen. Ni kan arbeta med korten gemensamt i storgrupp, i mindre grupper eller två och två. Dra ett kort och avsluta den påbörjade meningen. Därefter är det din kompis tur att dra ett kort.

Samarbetsövningar
I lådan hittar ni tio olika samarbetsövningar som syftar till att stärka gruppen och öka gemenskapen. Samarbetsövningar

Värderingsövningar
Med hjälp utav fyra olika värderingsövningar får eleverna träna på att ta ställning i olika frågor. Värderingsövningar

Case
Ni hittar olika typer av case för tre olika målgrupper; barn, ungdomar och vuxna. Case

Fair Play Rider
Det finns människor med en fantastisk förmåga att se, uppmärksamma och bekräfta andra. Med sitt sätt bidrar dem till att sprida god stämning på tävlingsbanan och i stallet – något som är väl värt att hyllas. I lådan hittar ni tips på hur ni kan utse föreningens Fair Play Rider. Här hittar ni ett diplom som ni kan ladda ner och dela ut.  Fair Play Rider - Diplom

Ledstjärnorna på barns vis
Lådan innehåller dels ett diskussionsunderlag för hur man kan samtala om ledstjärnorna med barn, samt en plansch där tecknaren Ingrid Flygare har hjälpt oss att illustrera ridsportens tio ledstjärnor. Ledstjärnorna på barns vis - Väggtidning (4MB)

Vi har även valt att lägga med material som Ridsporten har tagit fram sedan tidigare inom området; en plansch med ledstjärnorna, dialogduken om ledstjärnorna och trygghetsbilagan.

Beställning
Verktygslådan har skickats ut till samtliga föreningar. Lådan går också att beställa till självkostnadspris genom att sätta in pengar på Svenska Ridsportförbundets bankgiro 167-5115.

Ange objekt 1006, föreningens namn och antal lådor ni vill ha samt referens "Trygg i stallet". Pris: 200 kronor/låda (inklusive frakt)

Skicka också ett mail till Hanna Danewid, hanna.danewid@ridsport.se där ni anger leveransadress.


Senast uppdaterad: 2018-06-13
MedlemsombudsmanBox

Om du vill ha kontakt

Telefon eller e-post
skapa-trygga-idrottsmiljoerpuff

Reagera och agera

Skapa trygga idrottsmiljöer
Trygg i stallet

Trygga idrottare

Trygg i stallet

Annons