FOTO: Mikael Sjöberg

Medlemsombudsman

Medlemsombudsmannen är egentligen flera personer och en nämnd för att ge föreningar och enskilda medlemmar råd och stöd i olika frågor.

Uppdraget är uppdelat i två delar. Den ena delen är att fortsätta ge stöd och rådgivning för våra medlemsföreningar. Där är utveckling av föreningsverksamhet i fokus, likaså hanteringen av medlemsansökningar, kontakter med föreningar och distrikt. Här hanteras frågor som ofta handlar om ”mellanmänskliga relationer” och exempelvis kunskapsfrågor om bildande av förening.

Den andra delen är starkt kopplad till juridiska frågeställningar. Här handlar det ibland om problem inom föreningarnas verksamhet, uteslutningsärenden, nekade medlemskap, formfel mm samt frågor om överträdelser i etiska/moraliska frågor.
Denna typ av ärenden förbereds och hanteras vid kansliet för att – där så krävs – beslutas i Juridiska utskottet. Här hanteras de frågor som har en stark juridisk koppling och som helt styrs av regelverk.
I den här delen ska medlemsombudsmannen föra talan kopplat till RFs stadgar kapitel 14 när det gäller etiska frågor (ändringar efter RF-stämman 2017) och kapitel 15.

Huvudansvariga tjänstemän är Kicki Ronnerberg Bäckman och Maria Thun. Regelbundna/täta avstämningar görs mellan tjänstemännen så att frågor hanteras skyndsamt och korrekt.
Det här är en förstärkning för stöd till medlemmarna.

Vill du komma i kontakt med funktionen Medlemsombudsman finns den här e-postadressen medlemsombudsman@ridsport.se

Föreningstekniska frågor Juridiska frågor
Ansökningsärenden Regelverk och riktlinjer,
RFs stadgar 14 kap (etiska frågor) och kap 15
Utträden förening Överträdelser, trakasserier individnivå
Föreningsutveckling Föreningsrättsliga frågor

 

För att Svenska Ridsportförbundet ska kunna agera behöver vi en skriftlig anmälan när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp. Den kan skickas till Medlemsombudsmannen eller tjänsteman på centrala kansliet. Förbundets generalsekreterare, i samråd med förbundets ordförande beslutar sedan om hur ärendet fortsatt ska handläggas.
Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.


Senast uppdaterad: 2019-01-20
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons