En brukshäst till kommunen?

2018-06-02

Entreprenadtjänster med brukshäst förmedlas till landets kommuner genom Brukshästcentrum som oberoende part. Brukshästen ligger i tiden, idag efterfrågas tjänster som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt försvarbara.

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) startade Brukshästcentrum i slutet av 2017 tillsammans med Brukshästorganisationernas samarbetskommité (Brunte) och riksanläggningen Wången. Inom Brukshästcentrum samlas många professionella brukshästentreprenörer i hela landet, beredda att utföra tjänster i kommunerna.
 
- Eftersom efterfrågan ökar på entreprenadtjänster utförda av brukshästar tog vi initiativet att förenkla och förstärka möjligheterna vid upphandling av denna typ av tjänster genom att samla kvalitetssäkrade entreprenörer inom Brukshästcentrum, berättar Stefan Johansson, vd på HNS.
 
Brukshästentreprenörerna erbjuder till exempel sopkörning, returpappershämtning, gräsklippning och krattning i parker men också skötsel av känsliga naturområden och effektiv tätortsnära skogsvård.
 
- Möjligheterna är stora för kommunerna och det skapar såväl stora miljömässiga som sociala mervärden, berättar Malinda Alriksson, Nationell samordnare på Brukshästcentrum. Vi har nu uppdaterat vår hemsida där det går att hitta tydliga expempel på dessa mervärden.
 
Informationen om Brukshästcentrum med utbudet av tjänster har nyligen gått ut till landets kommuner.

Läs mer om Brukshästcentrum 
Hästnäringens Nationella Stiftelse 2018-05-28
media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
Kap4-Vi_och_omv-rlden-1

Vi och omvärlden

Vi och omvärlden
Checklistor_kommunikation-1

Verktygslåda för kommunikation

Håll kontakt med omvärlden
rim2015_ovanifr-n1

Idrottsvalet 2018

Riksidrottsförbundet

Annons