Kontakt med din politiker?

2018-04-11

Riksidrottsförbundet, RF, uppmanar politikerna och kommunerna att bygga för vår hälsa.

Runt om i landet ser vi hur idrotten glöms bort när kommuner bygger nytt, förtätar eller helt enkelt inte prioriterar de anläggningar som finns. Konsekvenserna kan bli dystra. Barn får en lång väg till träningen vilket kräver stort engagemang från föräldrar. Barn som saknar detta stöd riskerar att sluta. Riksidrottsförbundet vill att så många som möjligt ska kunna idrotta så länge som möjligt – då behöver vi någonstans att vara.

Det gäller även ridsporten, och en av ridsportens viktiga frågor i valet 2018 är anläggningar som fungerar, att det går att ta sig dit på ett enkelt och säkert sätt, och ridanläggningarna och hästarna inte glöms bort när kommunerna planerar för om- och nybygge.

Via RF:s hemsida kan du komma i kontakt med kommunstyrelsens ordförande i din kommun och visa att det är en viktig fråga och ridsport och idrott bidrar till folkhälsan!

Samtidigt som idrottsplatserna nedprioriteras är det är en viktig fråga för svenskarna, konstaterar RF efter en undersökning av Ipsos

media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
Kap4-Vi_och_omv-rlden-1

Vi och omvärlden

Vi och omvärlden
Checklistor_kommunikation-1

Verktygslåda för kommunikation

Håll kontakt med omvärlden
rim2015_ovanifr-n1

Idrottsvalet 2018

Riksidrottsförbundet

Annons