FOTO: Mikael Sjöberg

Lund får nytt ridhus

2018-05-26

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om ett nytt ridhus i Lunds kommun. På mötet beslutade kommunstyrelsen att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 72,3 miljoner kronor.

Det meddelar Lunds kommun på sin hemsida och skriver vidare;

Kommunen har under en längre tid planerat för att ersätta den nuvarande kommunala ridanläggningen då den inte uppfyller dagens krav och dess placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. Förslaget är att det nya ridhuset ska ligga norr om Norra Fäladen på Ladugårdsmarken. Planen är att Lunds civila ryttarförening ska hyra och driva anläggningen som kommer ha plats för fler hästar än idag.

Anläggningen kommer att ha två ridhus, varav ett med läktare, stall, ridbanor utomhus, hagar, paddockar, gödselanläggning, foderbyggnad, maskinhall, administrationsbyggnad, café, dagvattendamm och ridvägar. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya anläggningen.

I april beslutade kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om avtal med omkringliggande markägare angående ridvägar. Det har nu gjorts och enligt kommunkontorets utredning som gjorts i dialog såväl internt i kommunen mellan kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret som externt med representanter från Lunds Civila Ryttarförening, så tillgodoses behovet av ridvägar och möjligheten att rida ut från och till ridanläggningen genom nuvarande och planerande ridvägar.

Efter diskussion fattade kommunstyrelsen beslut om förslaget till ny ridanläggning med tillägget att enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av kommunen redovisade systemet av ridvägar.

Lunds kommun 2018-05-22

media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
Kap4-Vi_och_omv-rlden-1

Vi och omvärlden

Vi och omvärlden
Checklistor_kommunikation-1

Verktygslåda för kommunikation

Håll kontakt med omvärlden
rim2015_ovanifr-n1

Idrottsvalet 2018

Riksidrottsförbundet

Annons