Jessica Lundman håller lektion för friskvårdande ryttare på Vilsta i Eskilstuna.
FOTO: Roland Thunholm

Ridsporten kräver bra anläggningar för friskvård

2018-05-07

Ridsporten jublade i början av året. Äntligen är ridningen klassad som friskvård enligt Skatteverket. Det ställer också krav på landets ridklubbar och ridskolor.
Är ridanläggningarna anpassade för att möta en större efterfrågan och är de tillgängliga för alla?

Ridsportens viktigaste valfråga är anläggningar som fungerar, att det går att ta sig dit på ett enkelt och säkert sätt, och ridanläggningarna och hästarna inte glöms bort när kommunerna planerar för om- och nybygge.

Ett krav från idrotten är att idrotten ska finnas med i samhällsplaneringen och att "Plan- och Bygglagen" får en översyn där idrottsanläggningarna ska finnas med redan från start.

Standarden på landets ridskolor varierar kraftigt. Många behöver rustas för att svara upp till funktionella krav och säkerhet för både hästar och människor. Vissa behöver bygga om helt. För att kunna erbjuda moderna mötesplatser och trygga ridsportanläggningar behövs kommunens stöd och en ökad förståelse för ridsportens behov.

PiaLusth2

Varje kommun måste se ridklubben och ridskolorna som en resurs.
I Eskilstuna finns två ridskolor som drivs av samma förening Eskilstunaortens Ryttarförening.
- På Vilsta har vi en förhållandevis modern anläggning, berättar Pia Lusth, verksamhetschef för ridskolorna.
På gården Ekeby finns den andra ridskolan.
- Den är ombyggd till ridskola på 70-talet och det märks. Här behöver vi hjälp att göra den tillgänglig för alla, förklarar Pia Lusth.

Föreningen har gjort en kalkyl och tagit fram ritningar.
- Vi har inga ekonomiska möjligheter att klara det själv, fortsätter Pia. Dessutom är vi ju kommunens hyresgäst på båda anläggningarna.
Dialogen är igång. Men Pia vill sätta mer kraft bakom orden och öka trycket på kommunens beslutsfattare. Och det tar tid.
Pia får nu chansen att argumentera. För hon kommer att gästas av en rad politiker som vill lyssna.
- Den chansen missar jag inte.

Pia kommer att rada upp argument och vilken betydelse ridsporten har för kommunens innevånare. Hon ger också politikerna viktiga siffror för hur stor ridsporten är i Eskilstuna och hur könsfördelningen är.
Gör som Pia läs på och vässa argumenten.

Här kan du hitta bra verktyg för att öka kommunikationen kring din ridklubb och ridskola.

Verktyslåda för kommunikation

 media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
Kap4-Vi_och_omv-rlden-1

Vi och omvärlden

Vi och omvärlden
Checklistor_kommunikation-1

Verktygslåda för kommunikation

Håll kontakt med omvärlden
rim2015_ovanifr-n1

Idrottsvalet 2018

Riksidrottsförbundet

Annons