Ridsport och folkhälsa

2018-04-29

En onsdag i mitten av april var det regeringspartiernas tur att träffa företrädare för idrotten.

Vid en liknande frukost som med riksdagspolitiker från oppositionen träffade företrädare för HNS, LRF Häst och Svenska Ridsportförbundet riksdagspolitiker från regeringspartierna.
På agendan bland annat folkhälsan och ridsportens bidrag till att få barn och ungdomar att röra på sig och komma ut i naturen.
-          Det är en av de stora utmaningar vi har, menade Kicki Ronnerberg Bäckman, verksamhetschef Förbund och samhälle, och fick medhåll av Per-Arne Håkansson (S).

En väg att öka tillgängligheten till ridanläggningar är att idrotten, och därmed ridsporten, får utrymme i Plan och bygglagen och att kommunerna därmed måste ha med anläggningarna i sin framtida planering.

Per-Arne Håkansson ser positiva sidor med det förslaget men understryker också kommunernas suveränitet i den här frågan.

media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
Kap4-Vi_och_omv-rlden-1

Vi och omvärlden

Vi och omvärlden
Checklistor_kommunikation-1

Verktygslåda för kommunikation

Håll kontakt med omvärlden
rim2015_ovanifr-n1

Idrottsvalet 2018

Riksidrottsförbundet

Annons