Är ni redo för friskvårdsbidraget?

2018-07-04

Nu när den näst största ungdomsidrotten ridsport äntligen är klassad som friskvård gäller det att skapa ännu bättre förutsättningar för att fler ska kunna ta del av sporten och glädjen med hästen. Är er ridskola redo för att ta emot fler ridande? I år är det valår, passa på att berätta för era politiker vad ni behöver för att vara redo för friskvårdsbidraget!

Känner du till hur de kommunala politikerna prioriterar ridskolan i din kommun och vet du vad kan din förening kan göra för att påverka det? Vet du om hästar och ridanläggningar finns inkluderade i samhällsplaneringen? Inför valet 2018 har du ännu större chans att påverka dina kommunpolitiker.

Att en ridskola med en ridanläggning ska vara en modern och säker mötesplats vill vi tillsammans i ridsporten jobba för. Nu när den näst största ungdomsidrotten ridsport äntligen är klassad som friskvård gäller det att skapa ännu bättre förutsättningar för att fler ska kunna ta del av sporten och glädjen med hästen. I det ingår både krav på säkerhet och funktion där många ridskolors anläggningar behöver rustas eller byggas om helt för att kunna uppnå detta.

Att ridskolan är tillgänglig för fler och uppfyller de arbetsmiljökrav som finns är en viktig fråga. Hur skapar vi en ridskola som är tillgänglig för fler? På vilket sätt kan din ridskola inkludera nya grupper i samhället som normalt sett inte vistas på en ridskola. Är ridskolan tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga? Ibland kan det vara små åtgärder som gör stor skillnad men även mer kostsamma insatser, där kan du med hjälp av kommunpolitikerna vara med och påverka. Kan din ridskola erbjuda mindre kostnadseffektiva alternativ för att få prova på glädjen med hästen.

Tillgängligheten börjar redan utanför stallet. Hur tar den som är intresserad sig dit? Finns det lokal kollektivtrafik, upplysta cykel-, gång- och rid-vägar som är fria från tung trafik fram till ridskolan. Är det en sport på lika villkor och med samma förutsättningar oavsett kön och etnicitet och social status. Vad kan din ridskola göra för att inkludera fler och hur kan dina kommunpolitiker hjälpa dig i det arbetet? Men även mindre men ack så viktiga frågor som att alla har säkra funktionella ridhjälmar och säkerhetsvästar att låna som är det viktiga för din förening? Eller kanske hur din ridskola kan göra sporten som sådan mer tillgänglig för de som inte har en egen häst men som vill ut och tävla.

Receptet för att driva en framgångsrik ridskola innehåller många ingredienser, en av dem är att bedriva ett arbetsmiljöarbete, något som kräver kunskap, kompetens, tid och engagemang. Detta kan utvecklas och påskyndas med hjälp av pengastöd till föreningarna. Vilket stöd har du från dina kommunalpolitiker i detta arbete? Hur kan ditt arbetsmiljöarbete utvecklas och bli ännu bättre? Är det på ett organisatoriskt plan där du vill ha hjälp att skapa möjligheter i organisationsutveckling eller mer knutet till hästar och anläggning där modernisering och personalens arbetsmiljö står i fokus.

Vilka frågor är viktiga för din förening och hur prioriterar kommunpolitikerna din ridskolas utveckling?

Den 9 september 2018 är det val. Se till att din förening är med och påverkar för att kunna skapa en modern, tillgänglig och säker mötesplats i ridskolan där friskvårdsbidraget kan användas. Dessutom på lika villkor likt det som många andra idrottsanläggningar redan har. 

Nedan finner du 5 tips hur din ridklubb kan påverka på bästa sätt. 

  • Ha en klar idé om vad du vill och driv en fråga i taget. För många budskap rör till det. 
  • Vässa argumenten och underbygg med siffror och fakta. 
  • Vässa framförallt tre starka argument som du håller fast vid. 
  • Hitta olika sätt att kommunicera budskapet vid så många tillfällen som möjligt. 
  • Börja i tid. Ta reda på hur beslutsgången ser ut i ett visst ärende och var med från start i påverkansarbetet. 


Läs mer i ”Ridsportens verktygslåda för vassare kommunikation” där du som klubb eller förening finner ännu fler nyttiga tips kring kommunikation och hur du kan påverka. 

media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
Kap4-Vi_och_omv-rlden-1

Vi och omvärlden

Vi och omvärlden
Checklistor_kommunikation-1

Verktygslåda för kommunikation

Håll kontakt med omvärlden
rim2015_ovanifr-n1

Idrottsvalet 2018

Riksidrottsförbundet

Annons