Nu ökar vi takten mot valet 2018. Målet är klart - ridsporten ska vara tillgänglig för alla.
FOTO: Mikael Sjöberg

Vi ökar tempot mot valet 2018

2018-03-15

Nu sätter ridsporten fart mot valet. Den svenska ridskolan är unik när det gäller omfattning och tillgänglighet. Varje ridklubb har en stallbacke med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa.

Den så viktiga frågan att få ridningen godkänd som friskvård är i mål. En fråga som Svenska Ridsportförbundet drivit under lång tid för både jämlikhet och folkhälsa.
- Äntligen, säger förbundets vice ordförande Helena Carlsson.

Nu måste även din kommun visa att den ser ridskolan och ridklubben som en resurs.
- Våra ridklubbar och ridskolor ska ha bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet på. Det vill vi att politikerna hjälper oss med, säger Helena Carlsson.
Kommunernas politiker måste ha hästkoll i sin planering.
- Fokus ligger på att vi ska kunna erbjuda tillgänglighet för alla till våra ridskolor och klubbar, fortsätter Helena Carlsson. Och vi stöttar våra ridklubbar och ridskolor i det här arbetet.

Valet 2018 – ridsportpolitiska prioriteringar

Anläggningar som funkar
Standarden på landets ridskolor varierar kraftigt. Många behöver rustas för att svara upp till funktionella krav och säkerhet för både hästar och människor. Vissa behöver bygga om helt. För att kunna erbjuda moderna mötesplatser och trygga ridsportanläggningar behöver vi kommunens stöd och en ökad förståelse för ridsportens behov.

Ridsport inom räckhåll
Närheten till idrottsanläggningen har en avgörande betydelse för valet av idrott men många ridskolor ligger utanför tätorten. Bra kommunikationer är därför en viktig förutsättning för att göra ridsporten tillgänglig för fler. Belysta anläggningar, gång- och cykelbanor ökar tryggheten och gör det lättare att ta sig till stallet.  Det ska vara lätt och tryggt att idrotta! 

Kommunplaner med hästkoll

När städer växer krymper ofta stallbacken. Anläggningar byggs in och hagmarker försvinner. Och när tunga hästkrafter ska samsas på ridvägar med cyklister, löpare och rullskridskoåkare uppstår allvarliga säkerhetsrisker. Låt hästar bli en del av samhällsplaneringen.  För både säkerheten hästvälfärdens skull.

Olika idrotter – lika villkor
70 procent av ridsportens anläggningar av ideella föreningar. I andra idrotter ägs och drivs anläggningarna i hög grad av kommunen. Vi kräver lika villkor för pojkar och flickors idrottande och en rättvis fördelning av kommunens idrottsstöd.

Ridsport för alla
Ridsport för alla hela livet är vår paroll. Men trots att ridsporten är en av Sveriges största idrotter hittar få personer med utländsk bakgrund till ridskolan. För personer med funktionsvariation är omoderna anläggningar ofta en tröskel till en aktiv fritid. Se ridskolan som den viktiga samhällsresurs den är!  Så att fler får möjlighet att växa tillsammans med hästar.

media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
Kap4-Vi_och_omv-rlden-1

Vi och omvärlden

Vi och omvärlden
Checklistor_kommunikation-1

Verktygslåda för kommunikation

Håll kontakt med omvärlden
rim2015_ovanifr-n1

Idrottsvalet 2018

Riksidrottsförbundet

Annons