Allmän info/Drug regulations

Karenstidslistorna på denna hemsida anger karenstider inför tävling och med tävling jämställd träning för vissa preparat, vissa substanser, vissa behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder.

Angiven karenstid bygger på att i Fass Vet. rekommenderad dosering och tillförselväg tillämpas. Den dosering Du får förskriven av Din veterinär följer i allmänhet denna rekommendation. I de fall avsteg sker från normaldosering måste Du alltid överväga en eventuell förlängning av karenstiden.

För de preparat och/eller substanser, de behandlingar och/eller de de andra särskilda åtgärder som EJ är uppförda på dessa listor finns inte fastställd karenstid, och sådana preparat och/eller substanser, behandlingar och/eller andra särskilda åtgärder används därför på den ansvariges egen risk. Notera dock att karenstiden för preparat eller substanser, om ej annat anges, aldrig understiger 96 timmar. Injektioner har generellt en karenstid på 96 timmar förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid. Ledinjektioner har generellt en karenstid om 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har längre karenstid.

Karenstiden räknas efter att behandling med aktuellt preparat eller åtgärd är avslutad. Preparaten förutsätter beredningsform och administrationssätt enligt Fass Vet.

Varje ny lista ersätter närmast föregående. Se även Tävlingsreglemente för Svensk Travsport. Förändringar från föregående lista markeras med kursiv stil på hemsidan (understrykning i propositionerna).

Karenstid räknas efter:
1) avslutad tillförsel av läkemedel eller substans
2) upphörd annan behandling eller åtgärd

Drug regulations
This text will be updated.


Senast uppdaterad: 2018-10-11
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons