Jeanna Högberg och Astoria - framgångsrik duo i unghästklasserna, som också deltog i unghäst-VM 2018 (arkivbild).
FOTO: Roland Thunholm

Bestämmelser för uttagning till Unghäst-VM i dressyr 2019

2019-02-28

Unghäst-VM 2019 arrangeras i Ermelo, 1-4 augusti.

Berättigade hästar
Alla 5-, 6- och 7-åriga hästar som är grundregistrerade i SWB:s stambok är berättigade att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr. Hästen kan vara utlandsägd och/eller riden av utländsk ryttare.

Kvalförfarande
Ekipage som är intresserade av att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr rekommenderas att delta vid inventeringar med programridning. Dessa kommer att hållas i Mantorp 23 april, Segersta 24 april och Flyinge 9 maj. Kostnad 200 kr. Anmälan sker via Tävlingsdatabasen, TDB:

Anmälan Inventering Mantorp       Tidsschema Mantorp 

Anmälan Inventering Segersta     Inställd   

Anmälan Inventering Flyinge         Tidsschema Flyinge

Det  är obligatoriskt att starta vid någon av följande observationstävlingar:

  • Flyinge 22 maj
  • Strömsholm 6 juni

Program är FEI:s finalprogram för 5-, 6- och 7-åriga hästar. Anmälan via Tävlingsdatabasen, TDB.

Proposition och anmälan Flyinge

Proposition och anmälan Strömsholm

Slutlig uttagning sker efter unghästfinalerna i Falsterbo där samtliga aktuella hästar rekommenderas att delta.

Ansvariga för uttagning är Bo Jenå  från Svenska Ridsportförbundet och Jan-Ove Olsson från SWB.

Ekipage som vill komma i fråga för uttagning men som är utlandsbaserat ombeds att kontakta Mats Eriksson, mats.eriksson@ridsport.se

Sammanfattad tidsplan:
23 april, 24 april & 9 maj - Inventering med programridning
April - maj - Unghästkval i landet enligt tävlingstermin som underlag för uttagning
22 maj - Tävling Flyinge, mönstring och första selektering
6 juni - Tävling Strömsholm, mönstring och första selektering
Juni - Offentliggörande av nominerade ekipage
6-14 juli - Falsterbo Horse Show, slutlig selektering och offentliggörande av uttagna ekipage
Vecka 30 Obligatorisk programridning
1-4 augusti - Unghäst-VM Ermelo  

Ekonomi
Svenska Ridsportförbundet och SWB bekostar:
• Anmälningsavgift och uppstallning i Ermelo
• Transportbidrag med 2000 SEK per häst
• Get Together middag för ryttare och hästskötare
• Tröja till ryttare och hästskötare
• Schabrak till deltagande hästar

Hästägare/ ryttare bekostar:
• Vet check på hemmaplan före avresa
• FEI pass och FEI registrering
• Resekostnader och uppehälle
• Extra uppstallningskostnader samt veterinärintyg inför hemresa

Info och kontakt:
Uttagningskommitté:  
Bo Jenå (SvRF) 070-979 05 46, bo.jena@ridsport.se
Jan-Ove Olsson (SWB) 070- 222 93 76, olsson.jan-ove@telia.com

Ansvarig tjänsteman Svenska Ridsportförbundet:
Mats Eriksson, 0220-456 46, mats.eriksson@ridsport.se

Hemsida Unghäst-VM:
www.ermeloyh.com/en

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons