TR 2019: Nu kan du rida bettlöst i lokal dressyr

2018-11-19

Från och med 1 januari 2019 är det möjligt att rida separata bettlösa klasser. Det blir verklighet på häst vid tävlingar upp till och med lokal/* nivå. Dessutom är lättridning tillåtet i samtliga Lätt C-program och Lätt B:1.

Nytt för i år att det för första gången blir möjligt att tävla bettlöst. Då detta är första gången det genomförs i landet blir det under denna tvåårsperiod tillåtet på tävlingar. Det kommer att framgå av arrangörernas proposition om de arrangerar bettlösa klasser.

De klasser som kan ridas bettlöst är Lätt C-, Lätt B-, Lätt A-klasser och klasser med FEI:s Inledande program för Children. Även klasser med program motsvarande svårighetsgrad Lätt C–Lätt A för Ryttartest, Dressyrryttartest och för pararyttare samt fälttävlansprogram kan användas.

Den utrustning som kan användas är sidepull och käk-/kindkorsat (”bitless bridle”) tillåtet. Bettlösa träns med hävstångsverkan, som olika typer av hackamore, är inte tillåtna. Nosgrimman/nosremmen ska vara minst 2 cm bred och får inte ha någon metallförstärkning.

Ryttare som startar i Lätt C-program och Lätt B:1 har möjlighet att välja lättridning eller nedsittning i vissa travmoment. Det anges på de aktuella dressyrprogrammen och står inte i TR.

TR II moment 201 2.4. Lokal tävling/*
Klasser som får förekomma är:
”H” Lätt C-, Lätt B-, Lätt A-klasser och klasser med FEI:s Inledande program för Children. Även klasser med program motsvarande svårighetsgrad Lätt C-Lätt A för Ryttartest, Dressyrryttartest och för pararyttare samt fälttävlansprogram kan användas.

TR II moment 211.2.1. Bettlösa klasser tillåts till och med lokal/* tävling.
TR II 211.3.1.3. I bettlösa klasser är sidepull och käk-/kindkorsat träns (”bitless bridle”) tillåtet. Bettlösa träns med hävstångsverkan, som olika typer av hackamore, är inte tillåtna. Nosgrimman/nosremmen ska vara minst 2 cm bred och får inte ha någon metallförstärkning.
TR II moment 275. 1.3.2 ”P”. Bettlösa klasser får inte arrangeras för ponny.

Här finns alla TR 2019 med mark up-versioner

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Nästa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons