TR 2019: Ny åldersindelning i ponnydressyr

2018-11-19

Under den kommande tvåårsperioden kommer arrangörerna av ponnydressyr att kunna välja mellan två olika tävlingsformer: baserat på dagens ponnykategorier eller baserat på ryttarnas ålder.

Den nya tävlingsformen, där ponnyryttare tävlar tillsammans med andra ryttare i samma åldersgrupper oavsett kategori på ponny, har testats under en tid genom bland annat Mats Mellberg P12-cup och testtävlingar inom ramen för Idrottslyftet. Nu är tiden mogen att testa detta i det ordinarie tävlingssystemet. Det går till så här:

Arrangören väljer i propositionen vilken typ av tävling de vill genomföra: med ponnykategorier eller med ryttaråldrar.

Ryttaråldrarna delas i tre, RÅ 12 (Ryttarålder 12), RÅ 16 och RÅ Öppen. I RÅ 12 kan ryttare mellan 8 och 12 år delta. RÅ 16 är öppen för ryttare mellan 13 och 16 år. RÅ Öppen är öppen för alla ryttare från och med 13 års ålder, 13-16-åringar kan välja om de vill rida i RÅ 16 eller RÅ Öppen.

Om det blir för få startande i en RÅ 12 görs den om till Clear Round.

Läs mer i TR II moment 201.1.4ff , 2024.5.2.1–5.2.3 och  278.2”P”.

Här finns alla TR 2019 med mark up-versioner

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Nästa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons