Ändring avseende ponnydressyr

2019-07-02

När TR II för 2019 fastställdes på förslag från Dressyrkommittén infördes en begränsning i ponnydressyr via TR II moment 204.1.6, som säger att ponnyer endast får starta en klass per dag vid nationella flerdagarstävlingar.

När tävlingssäsongen nu är igång visar det sig att konsekvenserna av begränsningarna inte är önskvärda och de motverkar ponnydressyrens utveckling. Tävlingssektionen har därför beslutat att dra tillbaka regeln.

Moment 204.1.6 upphör att gälla from 1 augusti 2019.

Från och med det datumet är det fritt att starta två klasser per dag vid nationella flerdagars ponnydressyrtävlingar, inom de övriga ramar som anges i TR II moment 204 och övriga relevanta moment.

Frågan kommer att hanteras igen i arbetet med TR 2021, då med en genomlysande konsekvensutredning som grund.

Tävlingssektionen välkomnar alla inspel och idéer till TR från ryttare, arrangörer och alla andra aktörer. Redan nu finns den första remissrundan ute.

Här kan du lämna dina synpunkter, även i frågan om antalet starter i ponnydressyr 

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons