Kriterier ungdomstrupper

Följande kriterier gäller för uttagning till ungdomsdressyrens trupper, internationella tävlingar och mästerskap.

Trupper:

Spetstrupp 
Mästerskapsaktuella ekipage med mycket hög internationell prestationsnivå, som vid minst två tävlingstillfällen under den senaste 12 månadsperioden, uppnått följande procent i FEI Lagtävlansprogram, U25 i lägst Int II:

Children 70%, Ponny 70%, Junior 71%, Young Rider 71%, U25 70%

 

A-trupp -Landslagstrupp
Ekipage med hög internationell prestationsnivå, som vid minst två tävlingstillfällen under den senaste 12 månadsperioden, uppnått följande procent i Klass FEI Lagtävlansprogram, U25 i lägst Int II: 

Children 68%, Ponny 68%, Junior 68%, Young Rider 68%, U25 68%


B- Utmanartrupp
Utvecklingsbara ekipage som på OBS tävling eller annan nationell tävling med kvalitativ konkurrens visat en jämn prestationsnivå och som vid minst två tävlingstillfällen under den senaste 12 månadsperioden uppnått följande procent i Klass FEI Lagtävlan, U25 i lägst Int II

Children 66%, Ponny 68%, Junior 67%, Young Rider 66%, U25 66%,

Alternativt uppnått lägst 66 % på internationell tävling i FEI Lagtävlan, U25 i lägst Int II

 

C - Utvecklingstrupp
Utvecklingsbara ekipage som kvalificerat sig in i truppen via mönstring.
Tid för tillhörighet i denna grupp är begränsad till två år. Under denna tid ska utveckling och resultat ske i riktning för tillhörighet i B-utmanartrupp.

 

Trupperna kommer att uppdateras fortlöpande med hänsyn till tävlingsresultat.
Ryttare kan ingå i fler trupper på olika hästar.
Ryttare med aktivt saluförd häst berättigar inte en plats i trupperna

 

Kriterier för internationellt tävlande:

 • Ekipaget måste ingå i någon av ovannämnda trupper.
 • Resultat på nationell tävling. Hänsyn tas i första hand till lagtävlansprogrammet.
 • Hälsostatus på ryttare och häst.
 • Attityd till hästen och medtävlare.
 • Välplanerat tränings- och tävlingsupplägg.
 • Tydlig kravprofil/målsättning.

Kriterier för uttagning till mästerskap:

 • Kriterierna för internationellt tävlande ska vara uppfyllt.
 • Resultat på internationella tävlingar.  Hänsyn tas i första hand till lagtävlansprogrammet.
 • Formkurva

Att tänka på:

 • Kür-klasser är inte kvalificerande.
 • Ingen hänsyn tas till SvRF:s poängrankinglista.
 • B-utmanartrupp och C-Utvecklingstrupp är inte del i landslaget, utan trupper under landslagsledningens observation. Det innebär att dessa trupper inte alltid är inbjudna till verksamhet anordnad av landslagsledningen.

Senast uppdaterad: 2019-01-10

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons