TR 2019: Nya klassindelningar i fälttävlan

2018-11-19

I fälttävlans-TR 2019 införs de nya klassbeteckningarna som FEI General Assembly beslutade om för ett år sedan. Dessutom blir det nya specifikationer för vilka bett som får användas och för bedömning av riven flagg i terrängen.

Den tidigare beteckningen CIC försvinner och alla klasser kommer att heta CCI med stjärnbeteckning och S eller L för Short respektive Long. Short betyder i sin tur att dressyr och hoppning avgörs först och tävlingen avslutas med terräng, Long innebär att hoppningen är det avslutande momentet.

CCI1* blir en helt ny klass på 1,05 m som är tänkt som en introduktion till internationellt tävlande. Klassen kommer inte att vara kvalificerande eller krav för start i högre klasser.

Övriga klasser får ”en stjärna” högre beteckning än tidigare och de tidigare fyrstjärniga tävlingarna, som exempelvis Badminton och Burghley, blir därmed femstjärniga; CCI5*-L.
Det betyder också att beteckningen för mästerskap kommer att få en stjärna till, exempelvis blir EM CCI4*-L och YR-EM CCI3*-L.

Ett speciellt format har tagits fram för VM och OS och det finns också ett nytt dressyrprogram som ska användas vis OS i Tokyo 2020.

Även de nationella klasserna i Sverige kommer att följa samma beteckningar, till exempel blir tidigare CNC2* istället CCN3*-S, däremot får den nya CCI1* ingen svensk motsvarighet.
Begreppet ”stil” försvinner och ersätts av ”inverkan”. Det innebär att prefixet på de klassbeteckningarna ändras från ”ST” till ”IT”.

Det blir ny definition av bedömning av utbrytning i terrängen, vilken ger traditionella 20 fel. Nu tillkommer en tilläggsdefinition när ett hinder inte hoppas enligt inflaggningen, som kommer att ge 15 fel.

Bilagorna till fälttävlans-TR lyfts ur den tryckta upplagan och kommer endast att publiceras här på ridsport.se. Bland annat kommer där nya anvisningar för vilka typer av bett som är godkända i dressyrmomentet. FEI definierar olika delar av bett som är tillåtna och som sedan kan kombineras fritt. Betten definieras i kinddel (bettringar etc) och mundel (delen av bettet som är inne i munnen). Här finns anvisningar och bilder (länk till bifogad bilaga)

När det gäller betsling under terrängprovet så blir hackamore inte tillåtet på varken häst eller ponny, hackamore blir inte heller tillåtet under hopprovet för ponny.

FEI har ett dokument, ” Eventing FAQ on Use of Tacks, Equipment and Dress”, som tydligt visar vilken utrustning som är tillåtet i respektive moment. Detta är under revidering och kommer, efter fastställande av nya och reviderade regler på årets General Assembly i november, att återpubliceras på FEI:s hemsida i januari 2019.

Här finns alla TR 2019 med mark up-versioner

Tävlingsreglementet TR består av TR I Gemensamma bestämmelser samt TR för varje gren. Nästa TR gäller i två år, 1 januari 2019–31 december 2020.
TR fastställs av Tävlingssektionen efter förslag från grenkommittéerna. Alla kan vara med och påverka TR. Beslut tas först efter att förslag från ryttare och andra berörda kommer in via en allmän remiss i maj året innan nya TR börjar gälla.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons