Fälttävlans format diskuteras

2019-07-11

I dagarna har en diskussion om ett förändrat format för fälttävlan tagit fart.

Tanken med ett förslag till FEI är att fälttävlan från lokal tävling till mästerskapsnivå rids i det korta formatet med terrängen som ett avslutande moment.

Det av flera skäl, dels för hästvälfärden, dels med tanke på hur fälttävlan ska förstås och uppfattas av publik och media.

Förslaget har diskuterats i fälttävlanskommittén och ordförande Margaretha Rödén välkomnar förslaget med att fälttävlan alltid avslutas med terrängmomentet.
- Det är bättre både för hästarna och från sportslig synvinkel att fälttävlan avslutas med det som är tävlingens huvudmoment. Hästarna är klara efter terrängen och det blir lättare för publiken att förstå hur det går till, säger Margaretha Rödén, ordförande i fälttävlanskommittén.
- Redan nu rids till exempel vårt eget svenska mästerskap i det korta formatet med terrängen som avslutande moment, efter vårt förslag, fortsätter hon.

Svenska Ridsportförbundet står helt bakom den tanken och förslaget. Förbundet arbetar redan nu med att få fler nationer med i lobbyarbetet och fortsätta kontakterna med FEI och andra nationer för att förankra en ändring av formatet för fälttävlan.

- Vi har påbörjat den här resan, och har gott hopp om att få de övriga länderna att ställa sig bakom en internationell regeländring, säger Andrea Barth, sportchef på Svenska Ridsportförbundet.

Sverige är representerat i FEI av Staffan Lidbeck i FEI:s säkerhetsarbete för fälttävlan, FEI Eventing Risk Management Steering Group, och Lars Christensson är ledamot i den internationella fälttävlanskommittén, så förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete finns.
Staffan Lidbeck är tidigare förbundskapten och veterinär. Även Lars Christensson har varit landslagsledare och har arrangerat stora internationella tävlingar.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons