Amanda Utterbäck på Kurant (arkivbild)
FOTO: Roland Thunholm

Viss dispens från P70-krav fälttävlan

2019-07-16

Flera ekipage har genomfört högre klasser än P70, men är ändå inte kvalade enligt TR IV moment 408.6.2. Därför har det nu beslutats att ge dessa ekipage möjlighet till dispens från det specifika P70-kravet.

Bakgrund:
I samband med årets SM har det noterats att ett flertal ponnyryttare har missat att kvalificera sig med sin ponny i P70. Vid kontakt med föräldrar har det blivit uppenbart att de regler med TR-ändringar som publicerats på ridsport.se har varit svåra att hitta och även ibland svåra att förstå.

Vid kontakt med Disciplinnämnden för att få dess synpunkter har de bekräftat att Svenska Ridsportförbundets sportavdelning fattar beslut i frågan, och framförde samtidigt en önskan om att ”hellre fria än fälla”.

En central punkt är att aktuella ekipage i deras fortsatta tävlande har genomfört högre klasser med godkända resultat. Vår bedömning är också att inget av de granskade ekipagen medvetet har avstått från P70.

Sammantaget är bedömningen att det inte är medvetet som dessa ekipage inte följt gällande kvalifikationsregler. Deras fortsatta tävlande har också visat att det inte är någon säkerhetsrisk att ge dispens från P70 i dessa fall. De är därför kvalificerade för SM-start och får räkna de genomförda klasserna som kval till övriga klasser.

Svenska Ridsportförbundet har beslutat att aktuella ekipage får dispens från P70-kval och därigenom får tillgodoräkna sig uppnådda resultat på högre nivå.

För ekipage som startar SM och/eller lag-SM i år gäller dispensen tills vidare.

För övriga ekipage gäller kval enligt TR moment 408.6.4 via P70 till P80.

Vänd er till Helena Lindencrona, helena.lindencrona@ridsport.se på Svenska Ridsportförbundets kansli för avgörande om du kan få dispens eller inte.

Gäller det frågor om kval inför SM, eller om du valt att inte anmäla om du saknar ett kval, vänligen kontakta Anette Berg 0722-217421  anette.roalov@telia.com

Moment 408.6.4. Kvalifikationsnivå vid byte av ponny
En ponnyryttare som gjort kvalificerande resultat på CNCP1* nivå, har rätt att starta en ponny i P80 även om ponnyn saknar kvalificerande resultat på nivån eller inom fälttävlan.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons