Ryttarbok

Fälttävlans ryttarbok består av två dokument, ett för ryttaren samt ett för varje häst man rider. Båda dokumenten ska skrivas ut och vara med vid tävling så att eventuella fall kan skrivas in och kriterierna för att få rida kan vidimeras.

Ryttarbok och hästbok (pdf)
   - Ryttare  
   - Häst/Ponny - en för varje häst/ponny

Om det är möjligt, fyll gärna i huvuduppgifterna i de båda dokumenten innan utskrift för att ha lättlästa dokument.

Mom 408.9 Ryttarbok (Utdrag ur TRIV och uppdatering efter de nya dokumenten)
"Varje deltagare ska kunna uppvisa Ryttarbok som styrker att kriterierna för att rida på en viss nivå är uppfyllda.

Ryttarbok förs av varje ryttare vad gäller kvalifikationer i form av uppnådda kriterier. Ryttaren ska dessutom föra en Hästbok för varje häst ryttaren rider, i vilken hästens samtliga fall noteras. Det är ryttarens ansvar att ryttarbok och hästbok är korrekt ifyllda.

Fall på fälttävlan ska antecknas i ryttarbok och hästbok. Överdomaren signerar fall, både vad gäller häst och ryttare. Om ryttaren vid tävlingstillfället inte har möjlighet att kontakta överdomaren för signerande pga omständigheter utanför ryttarens kontroll, ska ryttarboken tillställas överdomaren för anteckning så snart möjlighet finns."


Senast uppdaterad: 2019-03-31

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons