Grönt kort

Grönt-kort_web

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

KURSER - För information om Grönt Kort-kurser, kontakta ditt distrikt

Följande åldersgränser gäller:

  • Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.
  • Alla mellan 14-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.
  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
  • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

*Målsman/annan vuxen kan vara förälder, tränare, linförare etc.

Ex. Ett barn som gått Grönt kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

Det finns inte längre något fysiskt kort till Grönt kort. Istället görs en notering i TDB (Tävlingsdatabasen) och du som har klarat provet får ett intyg med dig hem. Om du redan har ett Grönt kort behöver du inte ta ett nytt. Ditt gamla kort kommer att gäller även fortsättningsvis.

Vill du ta Grönt kort ska du kontakta din Grönt kort-ansvariga i föreningen eller ditt Ridsportdistrikt som kan ge dig information om när nästa Grönt kort-kurs startar. Enbart föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet kan arrangera Grönt kort-kurser samt genomföra examinationer.

Grönt kort-materialet finns även som talbok för den som har en läsfunktionsnedsättning. Går att låna vid närmsta folkbibliotek eller Myndigheten för Tillgängliga Medier, www.legimus.se.
Om du är synskadad eller dövblind kan du få Grönt kort talboken kostnadsfritt av Synskadades Riksförbund Folkbildning 122 88 Enskede, 08 – 39 90 00 eller folkbildning@srf.nu.

Här hittar du ett intyg om ridkunskap (pdf) som du måste fylla i innan du går Grönt kort-kurs.
Intyget inlämnas till ansvarig Grönt kort-utbildare i föreningen.

Grönt kort - information till föreningarna (pdf)

******************************************************************************************************
Här nedan hittar du information från utbildningsmaterialet för Grönt kort och annat som kan vara bra att veta under tiden du går din Grönt kort-kurs.  Vi hoppas att det ska vara en bra hjälp på vägen!

Litteratur – Bok och mobilanpassad webbplats
Boken Grönt kort används som kurslitteratur och där man nu som komplement även tagit fram en mobilanpassad webbplats som med fördel kan användas i utbildningen. Webbplatsen innehåller det mesta som finns i boken men även ett femtontal filmer samt olika självtester. I filmerna följer man ett tävlingsekipage under en tävlingsdag. Testerna innehåller frågor om SvRF organisation, tävlingsfrågor i ridsportens grenar samt frågor om hästen. Deltagaren kan välja att göra testerna före-, under- och efter sin utbildning.

Beställ boken här

Här hittar du webbsidan med mer information, demofilm och inloggning

För att logga in och komma åt allt material använder du skrapkoden i boken.

Du är en del av svensk ridsport

I Sverige finns i dag närmare 850 ridsportföreningar. Alla dessa föreningar och deras medlemmar är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Föreningarna är även anslutna till något av de 19 ridsportdistrikten. Här nedan hittar du knappar som länkar till söksidor för ridsportdistrikt och till Svenska Ridsportförbundets idéprogram "Ridsporten Vill".

distrikt_klubb ridsporten_vill vit vit

 

Ridsportens etiska riktlinjer

Eftersom vi nästan uteslutande använder hästen som en del av vår idrott, ställer
det extra stora krav på hur vi förhåller oss till den. När det gäller tävlandet har ridsporten riktlinjer eller moraliska regler för hur du ska uppföra dig. Här nedan hittar du ridsportens Ledstjärnor, Code of Conduct samt information om doping. Att förändra en hästs prestationsförmåga inför en tävling är förbjudet enligt den svenska djurskyddslagstiftningen och det svenska tävlingsreglementet.

Banner codeofconduct Banner dopning Ridsportens Ledstjärnor vit

 

Tävlingsreglemente (TR)

Precis som andra sporter har även ridsporten regler för sina tävlingar. Reglerna är samlade i det som kallas tävlingsreglemente (TR). Det finns tävlingsreglementen för ridsportens alla åtta grenar och ett som innehåller de gemensamma bestämmelserna för alla grenarna (TR I).

Banner beställ TR ladda_TR vit vit


Väl förberedd

När du känner att du vill komma ut och börja tävla är det en del saker du måste ordna för att du över huvud taget ska kunna anmäla dig. Här nedan hittar du information om licenser, mätintyg, chipmärkning, försäkringsskydd samt länk till Tävlingsdatabasen (TDB). På www.svehast.se kan du läsa om officiella rasföreningar. Information om vaccinationer hittar du här.

Banner licens mätintyg försäkring TDB

 

Dags att åka

Många av oss som har häst, transporterar den regelbundet. Det kan vara resor till och från träningar eller tävlingar, till betet, utställningar eller veterinärkliniken. Har du häst kommer du med största sannolikhet någon gång behöva lasta din häst och ge dig ut på vägarna. Klicka i boxen nedan för information om transportregler.

Banner transportregler

 

Lär av dina nya erfarenheter

Vägen till toppen har för många elitryttare handlat om hårt arbete under lång tid. Det är deras inre drivkraft och vilja att utvecklas tillsammans med hästen som tagit dem dit. Det du behöver för att lyckas är en kombination av kapacitet och inställning. I materialet Talang till topp hittar du nyttiga tips och information om hur du kan gå vidare och utveckla din talang. Beställ boken på SISU Idrottsböcker.  

Svenska Ridsoprtförbundets Utvecklingsmodell ger dig guidning från Ryttarmärken till OS-satsning. Du hittar materialet på hemsidan

Talangtilltopp RidsportensUtvecklingsmodell

Senast uppdaterad: 2018-10-17

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons