Tävling genre

Ny karenstids- och förbudslista 1 juli

2019-06-24 15:23

Vid NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) senaste sammanträde beslutades ett antal förändringar av karenstider för tävling med hästar.

häst genre

Nya intervall för vaccinering 1 juni

2019-05-28 23:27

Du vet väl att från första juni 2019 gäller nya regler för grundvaccination mot hästinfluensa samt ny rekommendation för revaccination.

1 juni skärps vaccinationskraven

2019-05-06 10:30

Tävlingssektionen har på förslag från Djurskyddsutskottet tagit beslut om nya regler och rekommendationer angående vaccination mot hästinfluensa, vilka ska gälla från 1 juni 2019.

_NI59846-häst genre

Tillfällig rapporteringsnivå för CBD

2019-04-30 14:00

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) har beslutat införa en tillfällig rapporteringsnivå för cannabidiol,(CBD), i de nordiska länderna.

_NI59846-häst genre

Ny djurskyddslag från 1 april

2019-03-31 10:00

Den 1 april 2019 börjar en ny djurskyddslag (2018:1192) och ny djurskyddsförordning (2019:66) att gälla.  Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.

3561-tävling-genre-nummerlapp

Ny karenstidslista från 1 april

2019-03-28 20:35

Ny Karens och förbudslista gäller från 1 april 2019. Från 1 april har vaccin mot hästinfluensa 7 dagars karenstid.

Varning för användning av Ranitidin till tävlingshäst

2019-03-22 12:02

Flertalet utländska fall med positiva dopningsprover visar att karenstiden på 96 timmar för Ranitidin INTE är tillräcklig. På rekommendation av NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) avråds från all användning av Ranitidin till tävlingshäst.

Hur vanligt är det med smitta?

2019-03-21 10:28

Hästar blir sjuka varje vinter, det kommer rapporter om kvarka, influensa och herpesvirus. Därtill kommer coronavirus, ringorm och Streptococcus zooepidemicus som saknar officiell statistik. Hur ser frekvensen ut av sjukdomarna och har det varit fler fall i år?

Ta tempen på din häst

2019-03-11 17:25

Har du koll på tempen? Normaltemperaturen hos en vuxen häst ligger vanligen på mellan 37,2 och 38,2 grader, men det kan skilja mycket mellan olika individer. Det är viktigt att du vet vilken normaltemperatur just din häst har, så att du snabbt kan upptäcka om den blir sjuk. En rekommendation är därför att kontrollera tempen (rektalt med febertermometer) varje dag, vid samma tid på dygnet, i en veckas tid och skriva upp vilken temp din häst har när den är frisk. På så sätt är du bra förberedd den dag din häst visar tecken på sjukdom.

Tävlingsstoppet i Stockholm hävt

2019-03-08 13:00

Konstaterad EHV-1 i Västerstad

2019-03-06 15:13

(Smittskydds)Meddelande till alla ryttare/deltagare GHS

2019-03-01 18:23

Tävlingshästar får stanna hemma

2019-03-01 18:12

Aktuell tävlingsinformation

2019-02-22 10:30

Annons