FOTO: Mikael Sjöberg

Dopning och otillåten medicinering

Svenska Ridsportförbundets bestämmelser om antidopning och otillåten medicinering av häst omfattar alla medlemmar i en förening ansluten till förbundet, alla som har tävlingslicens utställd av förbundet och alla som deltar i en tävling arrangerad av förening ansluten till förbundet.

Du är skyldig att känna till reglerna för dopning och otillåten medicinering för häst och ponny, vad som gäller i fråga om karenstider samt förbud och du har också skyldighet att ställa upp på dopningskontroll.

Enligt djurskyddslagen är dopning av tävlingshäst ett brott och kan bli föremål för allmänt åtal. Hittills har detta inte inträffat, mycket beroende på sportens kraftfulla handläggande och egna åtgärder. Det är därför viktigt att Ridsportförbundet fortsätter att handlägga dopningsfall korrekt och med största skyndsamhet.

>> Här hittar du karenstids- och förbudslistor

Läs mer om bestämmelser, åtgärder, dopningsresultat, behandlingsjournal och hur du kan minska risken för oavsiktlig dopning i menyn.


Senast uppdaterad: 2018-07-12

Annons