Behandlingsjournal

Svenska Ridsportförbundet har beslutat att behandlingsjournal ska föras av ryttare tillhörande någon landslagstrupp i alla discipliner. En journal ska finnas för varje tävlingshäst.

Den här behandlingsjournalen är obligatorisk för alla landslagstrupper, men vi rekommenderar att alla använder den.

Det är ur djurskyddssynpunkt viktigt att både ansvarig ryttare, förbundskapten eller landslagsledare samt landslagsveterinär har tillgång till en god dokumentation av utförda åtgärder på landslagsryttarnas hästar.
Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en blankett som ska användas.

Vem ska dokumentera?
Alla ryttare i olika landslagstrupper skall se till att behandlingsjournal förs för varje häst och att dessa journaler förvaras på ett säkert sätt i ex hästens pass/FEI pass. Journalen ska förvaras i 12 månader efter senast införd anteckning.

Vad ska dokumenteras?
Alla åtgärder som medför någon karenstid inför start (mer än 0 dagar). Det kan vara tillförsel av medicin, akupunktur, blistring, ultraljudsbehandling etc.

Hur ska det dokumenteras?

  • Datum
  • Hästnamn
  • Diagnos
  • Medicinbenämning eller åtgärd
  • Karenstid för start enligt SvRFs karenslista
  • Mängd medicin i förekommande fall
  • Tillförsel och signering av ansvarig ryttare, ägare eller skötare om uppgiften är delegerad samt i förekommande fall veterinär.


Behandlingsjournal: Läs mer HÄR (pdf)


Senast uppdaterad: 2018-05-03

Annons