Minska risken för oavsiktlig dopning vid medicinering av häst

Någon gång inträffar fall av otillåten medicinering som kanske skulle ha kunnat undvikas om kombinationen hästar och läkemedel hanterats på ett annat sätt än vad som varit fallen. Här finns några rekommendationer kring medicinering och vad man kan göra för att minska risken för oavsiktlig dopning.

Dagens analysmetoder kan spåra även mycket små mängder av olika substanser. Det är viktigt eftersom små mängder kan påverka hästen. Det innebär också att man helt måste förhindra kontakt mellan en tävlande häst och läkemedel och andra ämnen som inte är tillåtna i samband med tävling och träning för tävling.

Vissa regler är bindande för dem som är underställda Svenska Ridsportförbundets  reglemente. Detta anges särskilt nedan. Övrigt är bara rekommendationer. Om man gör på detta sätt minskar man risken för oavsiktlig dopning. Kom dock ihåg att ryttaren alltid är ansvarig för att hästen inte har fått i sig otillåten substans. Planera därför behandlingar tillsammans med din veterinär.

Hantering av läkemedel
Alla läkemedel ska förvaras i låst skåp, låst kylskåp eller annat låst utrymme. Detta är en rekommendation för receptbelagda läkemedel men rekommenderas även för alla läkemedel samt andra substanser som är belagda med karenstid.

Alla läkemedelsförpackningar ska vara märkta med namnet på den häst som de används till. Detta är ryttarens ansvar.

Läkemedel som blivit över lämnas till Apoteket för destruktion.
Alla förpackningar som varit i kontakt med läkemedel ska kasseras. Använd inte gamla läkemedelsförpackningar till fodermått!

Behandla rätt häst
Alla läkemedelsförpackningar ska vara märkta med hästens namn. Låt en person vara ansvarig för hela medicineringen under behandlingen. Detta för att undvika att till exempel en dubbel dos ges, vilket kan leda till längre karenstid.
Sätt upp ett anslag på hästens boxdörr där det anges vilken häst som behandlas, med vilket preparat och under vilken tid.

Orala preparat
Läkemedel som ska ges i munnen till hästen bör om möjligt ges direkt in i munnen. Exempel på sådana preparat är läkemedel i form av pasta eller oral gel.
Om läkemedlet ska ges tillsammans med foder:

  • Blanda läkemedlet med en liten mängd foder som binder läkemedlet så att det inte dammar eller skvätter omkring, till exempel blötlagd betfor eller annat fuktat kraftfoder.
  • Använd särskild hink eller lös krubba. Lägg aldrig läkemedel i hästens ordinarie krubba. Märk hinken eller krubban och använd den inte till andra hästar. Gör rent den noggrant efteråt.
  • Ge inte hästen läkemedel inne i sin box utan stå någonstans där omgivningen är lätt att göra rent om spill sker.

Utvärtes preparat
Exempel på utvärtes preparat är kräm, salva, liniment och gel. Ibland ska de gnidas in i huden, ibland bara strykas på. Tvätta händerna noga efter appliceringen eller använd engångshandskar.
Använd engångsbandage (bomull och gasbinda) om det behandlade området ska bandageras. Ett alternativ är att tvätta benlindor, vaddstycken etc i tvättmaskin innan de används igen, oavsett om det är till samma häst efter medicineringens avslutande eller till en annan häst.
Om preparatet används på en plats på kroppen som kommer i kontakt med utrustning eller täcken - använd separata persedlar för denna häst och gör rent dem när medicineringen avslutats.
Undvik att utföra behandlingen i hästens box.
Preparat som har/kan ha inflammationshämmande effekt, till exempel DMSO, har en karenstid på minst 14 dygn.
 
Injektionsbehandlingar
Undvik att ge injektioner i hästens box utan stå på ett ställe som är lätt att göra rent (vattenspilta, skospilta, stallgång etc). Undantag är administrering av penicillin som av säkerhetsskäl (”penicillinchock”) bör göras i box.

Injektion i led får endast utföras av veterinär. Ledbehandlingar har alltid minst 14 dygns karenstid. Om kortison givits i leden är karenstiden minst 28 dygn.

Boxar och hagar
Ställ aldrig in någon annan häst i en box där en häst under behandling står, inte ens tillfälligt. Gör rent boxen extra noga när behandlingsperioden är avslutad och den efterföljande karenstiden. Glöm inte vattenkoppen.
Informera eventuella gäster om att det finns hästar i stallet som står under medicinering. Dessa hästars boxar ska vara märkta.
Släpp inte en tävlande häst i en hage tillsammans med en häst som står under medicinering eller under den efterföljande karenstiden (bör gå i ”konvalescenthage” om möjligt).

Foder och fodertillskott
Ge inte hästar brödrester med vallmofrö.
Kontrollera allt som ges till hästen så att det inte innehåller substanser som är belagda med karenstider (se även Lista över olika växtbaserade substanser mm och deras karenstider!).

"Smittorisker" med dopningssubstanser
Om du behandlar dig själv med utvärtes läkemedel, tänk på att detta kan överföras till din häst om du inte tvättat händerna! Det kan finnas viss risk för överföring även av läkemedel man tar på annat sätt, t ex att läkemedelsrester från tabletter finns kvar på händerna eller via urinen. 
Detta gäller även andra ämnen, till exempel kosttillskott, naturmedel, utvärtes produkter och otillåtna ämnen såsom narkotika. Tvätta därför händerna efter all hantering av läkemedel och liknande ämnen samt efter toalettbesök innan du tar i hästen eller hästens utrustning.


Senast uppdaterad: 2018-09-03

Annons