Djurskyddsutskottet

   
   
Peter Kallings ordförande e-post 070-527 20 11
Karin Holm Forsström
e-post  
Roland Werner  
Eva Myrgren (förbundsstyrelsen) e-post  
Nina Roepstorff e-post 070-639 93 90
Elisabet Lundholm e-post  
Tinne Vilhelmson Silfvén e-post  
Markku Söderberg e-post
Daniel Bergqvist (kansliet, adj.) e-post 0220-456 08

 

Uppdragsbeskrivning

Djurskyddsutskottet är ett rådgivande organ för djurskyddsfrågor inom Svenska Ridsportförbundets verksamhetsområden.

Utskottet uppdrag innebär att:
- initiera och följa upp ett fortlöpande djurskyddsarbete inom Svenska Ridsportförbundet
- följa upp förändringar i lagstiftning och regelverk samt ge förslag till svar på remisser med anknytning till djurskyddsfrågor
- att vara remissinstans inom Svenska Ridsportförbundet i alla frågor som rör djurskydd och djurvälfärd
- initiera informationsinsatser om djurskydd på tränar- ridlärar- och överdomarutbildningar


Senast uppdaterad: 2018-10-18

Annons