Hästvälfärdsskäl är en av anledningarna till varför karenstiden för antibiotika förlängs. Hästar ska inte tävla med antibiotika kvar i kroppen.
FOTO: Mikael Sjöberg

Förlängd karenstid för antibiotika

2018-12-21

Från den 1 januari 2019 ändras karenstiden vid användning av antibakteriella läkemedel för allmän behandling av häst. Den nya karenstiden blir minst åtta dagar efter allmän behandling med antibiotika. Observera att penicillin-prokain även fortsatt har minst 14 dagars karenstid.

Den uppdaterade listan är framtagen tillsammans med Svensk Trav- och Galoppsport i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen och Svenska Ridsportförbundet kan med benäget tillstånd använda informationen. Vissa andra ändringar (i kursivt/rött) är också genomförda.

Hästvälfärd och antibiotikaresistens

Karenstiderna för antibakteriella läkemedel ändras av i huvudsak tre anledningar;

  • Hästvälfärdsskäl (häst ska vara frisk och i tävlingsmässigt skick, smittskyddsrisker)
  • Restriktiv antibiotikaanvändning (undvika påskyndande av antibiotikaresistens hos häst och människa)
  • Doping/smärtstillande effekter (flera antibakteriella läkemedel har antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper)

I analyser av dopningsprover både från tävling och träning påvisas regelmässigt låga mängder av antibiotika. För tävlingsprover har behandlingen ofta avslutats tätt inpå tävling vilket även bekräftas av fynd hos dopinglaboratorier i Sverige och övriga Europa. En häst med en infektion som behandlats med antibiotika kräver en längre läkningstid än nuvarande 96 timmar efter avslutad behandling.

Substanser (läkemedel) registrerade i Sverige för häst som omfattas av 8 dagars karenstid:

  • Antibakteriella läkemedel som innehåller trimetoprim och sulfa (Bimotrim vet, Equibactin vet, Hippotrim® vet, Tribrissen® vet, Trimediazin vet)
  • Dihydrostreptomycin (Dihydrostreptomycin vet)
  • Gentamycin (Gentaject® vet)
  • Penicillin utan prokain (Geepenil® vet)

Även antibiotika som inte är registrerade för användning på häst har minst 8 dagar karenstid, till exempel tetracykliner, flurokinoloner och cephalosporiner.

Läkemedel registrerade i Sverige för häst med penicillin-prokain har fortsatt 14 dagars karenstid;

  • Ethacilin® vet, Ethacilin® Comp vet, Penovet® vet och Streptocillin® vet

Lokalbehandling med antibiotika av till exempel ögon har fortsatt 96 timmars karenstid

HÄR finns Karenstids- och förbudslista  Giltig fr.o.m. 2019-041-01 (pdf) 

/Peter Kallings, leg. vet., VMD, ordf. Djurskyddsutskottet, 2018-12-21

Annons