FOTO: Mikael Sjöberg

Höjt smittskyddstänk - allas ansvar

2019-02-02

Med anledning av uppkomna fall av den allvarligare centralnervösa formen av virusabort i norra Stockholm vill Svenska Ridsportförbundet påminna om de smittskyddsregler som gäller vid uppkomna smittor och inför tävling.

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.
>> Smittskyddsregler vid tävling

En förening och ridskola i Åkersberga har fått in en smittsam sjukdom i sitt stall och det drabbar verksamheten där hårt.
Vi förstår att det måste kännas oerhört svårt för anställda, ryttare och elever på ridskolan, och vi har efter samtal med dem förståelse för att föreningen känner att de i den uppkomna situationen behöver stöd från oss.

Vi har haft kontakt med föreningen tillsammans med Stockholms Läns Ridsportförbund för att se hur vi kan stötta föreningen och ridskolan i framöver.
Vi är angelägna om att den erfarenhet som föreningen har gjort kommer andra till del och att Svenska Ridsportförbundet tillsammans med sakkunniga kan ge råd om lämpliga åtgärder för våra föreningar. Vi kommer att se över vilka rutiner som vi kan hjälpa till med för att ha en beredskap för liknande framtida händelser.

Som framgår av SVA:s hemsida så förekommer Virusabort normalt i hästpopulationen ("endemiskt"), men då fall inträffar är det viktigt att söka rätt information för att undvika att felaktiga uppgifter sprids.
När det gäller information om sjukdomar och smitta så hänvisar vi till SVA som har sakkunskap inom området. Detaljerad information, handlingsplaner och om förebyggande arbete finns på SVA:s hemsida, både vad gäller EHV-1, som det handlar om i det här fallet, och till exempel kvarka.
HÄR kan du läsa mer om infektionssjukdomar hos häst, hitta checklistor och skyltar

Danska Ridsportförbundet, tillsammans med veterinärer, valde vid förra årets danska utbrott av den centralnervösa formen av herpesvirus EHV-1 ("Virusabort”) att införa begränsningar i tävlande baserat på rekommendationer och frivillighet samt att tävlingsarrangörer själva ställde in tävlingar om de var i riskzonen.

I Sverige är till skillnad från Danmark den centralnervösa formen av EHV-1 anmälningspliktig. Ett ridsportdistrikt kan tillsammans med aktuell förening agera i samråd med varje ridklubbs "stallveterinär" eller behandlande veterinär, både vad gäller isolering samt eventuellt inställande av tävling.
>> Läs mer om Virusabort/EHV-1

För att underlätta för veterinärer och hästägare vid misstanke om olika smittor har SVA tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en ny blankett för isoleringsrekommendationer samt en hälsoövervakningslista och informationsskyltar. Se länk ovan

Annons