FOTO: Mikael Sjöberg

Konstaterad EHV-1 i Västerstad

2019-03-06

En av hästarna som tävlades av Magnus Jacobson i norska Lilleström den 20-24 februari, har testats positivt för EHV-1. Hästen har ej uppvisat neurologiska symtom.

Hästarna som tävlade i Lilleström har sedan hemkomst stått isolerade under extra övervakning i karantänstall i Västerstad, Hörby. I måndags eftermiddag hade en av hästarna feber och provsvar har nu bekräftat att hästen är infekterad med EHV-1.

Inga andra hästar i karantänstallet har visat symtom på sjukdom. Den smittade hästen är flyttad till ett annat isoleringsstall och är i dagsläget feberfri och i gott allmäntillstånd. Det finns ingen misstanke om att smittspridning skett till övrig anläggning, men som extra säkerhetsåtgärd har Magnus Jacobson tillsvidare valt att stänga hela sin anläggning i Västerstad.

Annons